Allmänt

Innehåller grundläggande information om den aktuella filen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Properties - General tab.


Fil

Visar filens namn.

Type

Visar filtyp för det aktuella dokumentet.

Location

Visar sökväg och namn på den katalog där filen är sparad.

Size

Här visas storleken för det aktuella dokumentet i byte.

Created

Visar datum, klockslag och författare för den tidpunkt då filen först sparades.

Modified

Visar datum, klockslag och författare för den tidpunkt då filen senast sparades i ett LibreOffice-format.

Template

Displays the template that was used to create the file.

Digitally signed

Visar datum och tid när filen senast signerades samt namnet på författaren som signerade dokumentet.

Digital Signatures

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Last printed

Visar datum och klockslag när filen skrevs ut senast.

note

After printing, a document must be saved to preserve its Last printed data. No warning message is given about this, if an unsaved document is closed.


Total editing time

Displays the amount of time that the file has been open for editing since the file was created. The editing time is updated when you save the file.

Revision number

Visar hur många gånger filen har sparats.

Använd användardata

Sparar användarens fullständiga namn med filen. Du kan redigera namnet genom att välja – LibreOffice – Användardata.

Reset Properties

Återställer redigeringstiden till noll, skapelsedatum till aktuellt datum och klockslag, och versionsnumret till 1. Datum för ändringar och utskrift raderas också.

Save preview image with this document

Saves a thumbnail preview in PNG format inside the document. This image may be used by a file manager under certain conditions.

tip

To disable generating thumbnails in general, choose - LibreOffice - Advanced. Click the Open Expert Configuration button, and search for GenerateThumbnail. If this property has the value true, then double-click on it to set its value to false.


Preferred resolution for images

Check this box to select the preferred image resolution in points per inch, which is used as default when an image is inserted into a Writer, Impress or a Draw document and resize it according to the value in the list box.

Stötta oss!