Beskrivning

InnehÄller beskrivande information om dokumentet.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose File - Properties - Description tab.


Rubrik

Ange en rubrik för dokumentet. Rubriken behöver inte vara identisk med filens namn. Rubriken visas pÄ dokumentets titellist.

Ämne

Ange ett Àmnesord för dokumentet. Du kan anvÀnda ett Àmne för att gruppera dokument med likartat innehÄll.

Nyckelord

Ange de ord du vill anvÀnda som nyckelord för dokumentets innehÄll. Nyckelord mÄste separeras med kommatecken. Ett nyckelord kan innehÄlla tomma tecken eller semikolon.

Kommentarer

Skriv kommentarer som gör det lÀttare att identifiera dokumentet.

tip

Title, Subject, and Keywords are exported to PDF files as PDF Document Properties. Entered values are exported and will appear in the corresponding fields in the PDF Document Properties Description.


Please support us!