Beskrivning

Innehåller beskrivande information om dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Properties - Description tab.


Rubrik

Ange en rubrik för dokumentet. Rubriken behöver inte vara identisk med filens namn. Rubriken visas på dokumentets titellist.

Ämne

Ange ett ämnesord för dokumentet. Du kan använda ett ämne för att gruppera dokument med likartat innehåll.

Nyckelord

Ange de ord du vill använda som nyckelord för dokumentets innehåll. Nyckelord måste separeras med kommatecken. Ett nyckelord kan innehålla tomma tecken eller semikolon.

Kommentarer

Skriv kommentarer som gör det lättare att identifiera dokumentet.

tip

Title, Subject, and Keywords are exported to PDF files as PDF Document Properties. Entered values are exported and will appear in the corresponding fields in the PDF Document Properties Description.


Stötta oss!