Properties

Visar den aktuella filens egenskaper, inklusive statistik som antalet ord och det datum filen skapades.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Properties.


Dialogrutan Egenskaper innehåller följande flikar:

Allmänt

Innehåller grundläggande information om den aktuella filen.

Beskrivning

Innehåller beskrivande information om dokumentet.

Standardegenskaper

Här kan du skapa egna informationsfält i dokumentet.

Säkerhet

Anger lösenordsalternativ för det aktuella dokumentet.

Teckensnitt

Embed document fonts in the current file.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Symbolen Info

Alla flikar i dialogrutan Egenskaper kanske inte visas, beroende på dina åtkomsträttigheter till filen.


Stötta oss!