Spara som

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Save As.


LibreOffice uses the native file picker dialog of the window manager of your operating system for the Save as command.

Symbolen Info

To save a document as a template, use the command File - Templates - Save As Template.


Filnamn

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

Filtyp

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

XML-filformat

Varningssymbol

Spara alltid dokumentet i en LibreOffice-filtyp innan du sparar det i en extern filtyp. När du exporterar en extern filtyp kan viss formatering gå förlorad.


Spara

Saves the file.

Spara med lösenord

Skyddar filen med ett lösenord som måste anges för att man ska kunna öppna filen.

Symbolen Info

Bara dokument som använder det XML-baserade LibreOffice-formatet kan sparas med ett lösenord.


Encrypt with GPG key

Use OpenPGP public keys to encrypt documents.

Redigera filterinställningar

Gör så att du kan konfigurera alternativ för att spara kalkylblad för vissa typer av datafiler.

Urval

Exporterar bara markerade grafiska objekt i LibreOffice Draw och Impress till ett annat format. Om den här rutan inte markeras exporteras hela dokumentet.

Symbolen Info

Om du exporterar till någon dokumentfiltyp exporteras hela dokumentet.


Stötta oss!