Välj ut sökväg

Anger filsökvägar.

Så här använder du det här kommandot...

Path selection button in various wizards.

Click Edit button for a few entries under - LibreOffice - Paths.


Urval

Använder den markerade sökvägen.

Sökväg:

Ange eller välj en sökväg i listan.

Stötta oss!