Privat

Innehåller privat kontaktinformation för visitkort. Du väljer layout för visitkortet på fliken Visitkort.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - New - Business Cards - Private tab.


Privata data

Skriv in den kontaktinformation du vill ha med på visitkortet. Du kan också ändra eller uppdatera de här posterna genom att välja – LibreOffice – Användardata.

Förnamn

Type your first name.

Efternamn

Type your last name.

Initialer

Type your initials.

Förnamn 2

Skriv in förnamnet på den person som ska användas som en andra kontakt.

Efternamn 2

Skriv in efternamnet på den person som ska användas som en andra kontakt.

initialer 2

Skriv in initialerna för den person som ska användas som en andra kontakt.

Gatuadress

Type the name of your street in this field.

Postnr/Ort

Type your ZIP in this field.

Ort

Type the city where you live.

Country

Type your country.

Status

Type your state.

Rubrik

Type your title in this field.

Titel/Yrke

Skriv in ditt yrke.

Telefon

Skriv in ditt hemtelefonnummer.

Mobil

Skriv in ditt mobiltelefonnummer.

Fax

Type your fax number in this field.

Hemsida

Skriv in adressen till din hemsida på Internet.

Email

Type your email address. For example, my.name@my.provider.com

Stötta oss!