Visitkort

Definierar utseendet på visitkorten.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - New - Business Cards - Business Cards tab.


Innehåll

Välj ett utseende på dina visitkort.

Select a business card category in AutoText - Section box, and then click a layout in the Content list.

AutoText - område

Select a business card category, and then click a layout in the Content list.

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Stötta oss!