Visitkort

Skapa och utforma egna visitkort. Du kan välja mellan flera olika fördefinierade storleksformat eller skapa ett eget format.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - New - Business Cards.


Medium

Select the size of your business card from a number of predefined size formats, or a size format that you specify on the Format tab.

Visitkort

Definierar utseendet på visitkorten.

Privat

Innehåller privat kontaktinformation för visitkort. Du väljer layout för visitkortet på fliken Visitkort.

Affärsmässig

Innehåller kontaktinformation för visitkort som använder en layout i kategorin 'Visitkort, arbete'. Layouter för visitkort väljer du under fliken Visitkort.

Format

Ange alternativ för pappersformat.

Tillägg

Anger ytterligare alternativ för etiketter och visitkort, inklusive textsynkronisering och skrivarinställningar.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!