Tillägg

Anger ytterligare alternativ för etiketter och visitkort, inklusive textsynkronisering och skrivarinställningar.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - New - Labels - Options tab.

Choose File - New - Business Cards - Options tab.


Hela sidan

Creates a full page of labels or business cards.

Enstaka etikett

Prints a single label or business card on a page.

Kolumn

Enter the column in which you want to place your single label or business card.

Rad

Enter the row in which you want to place your single label or business card.

Synkronisera innehåll

Allows you to edit a single label or business card and updates the contents of the remaining labels or business cards on the page when you click the Synchronize Labels button.

Synkronisera etiketter

The Synchronize labels button only appears in your document if you have selected the Synchronize contents on the Options tab when you created the labels or business cards.

Kopierar innehållet i etiketten eller visitkortet överst till vänster till de andra etiketterna eller visitkorten på sidan.

Skrivare

Visar namnet på den aktuella skrivaren.

Ställ in...

Opens the Printer Setup dialog.

Stötta oss!