Format

Ange alternativ för pappersformat.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - New - Labels - Format tab.

Choose File - New - Business Cards - Format tab.


Horis. delningsmått

Visar avståndet mellan vänsterkanterna av intilliggande etiketter eller visitkort. Om du definierar ett eget format anger du ett värde här.

Vert. delningsmått

Displays the distance between the top edge of a label or a business card and the top edge of the label or the business card. If you are defining a custom format, enter a value here.

Bredd

Visar bredden på etiketten eller visitkortet. Om du definierar ett eget format anger du ett värde här.

Höjd

Visar höjden på etiketten eller visitkortet. Om du definierar ett eget format anger du ett värde här.

Vänster marginal

Visar avståndet mellan överkanterna av intilliggande etiketter eller visitkort. Om du definierar ett eget format anger du ett värde här.

Top margin

Visar avståndet från den översta kanten av sidan till den översta kanten av den första etiketten eller visitkortet. Om du definierar ett eget format anger du ett värde här.

Kolumner

Ange hur många etiketter eller visitkort som ska placeras bredvid varandra i bredd på sidan.

Rader

Ange hur många etiketter eller visitkort som ska placeras ovanpå varandra i sidans höjd.

Page width

Displays the width of the selected paper format. To define a custom format, enter a width here.

Page height

Displays the height of the selected paper format. To define a custom format, enter a height here.

Spara

Sparar det aktuella etikett- eller visitkortsformatet.

Spara etikettformat

Märke

Ange eller markera önskat märke.

Typ

Ange eller markera en etikettyp.

Förhandsgranskningsfält

Displays a preview of the current selection.

Stötta oss!