Format

Ange alternativ för pappersformat.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - New - Labels - Format tab.

Choose File - New - Business Cards - Format tab.


Horis. delningsmått

Visar avståndet mellan vänsterkanterna av intilliggande etiketter eller visitkort. Om du definierar ett eget format anger du ett värde här.

Vert. delningsmått

Visar avståndet mellan den övre kanten av en etikett eller ett visitkort och den övre kanten av etiketten eller visitkortet nedanför. Om du definierar ett eget format anger du ett värde här.

Bredd

Visar bredden på etiketten eller visitkortet. Om du definierar ett eget format anger du ett värde här.

Höjd

Visar höjden på etiketten eller visitkortet. Om du definierar ett eget format anger du ett värde här.

Vänster marginal

Visar avståndet mellan överkanterna av intilliggande etiketter eller visitkort. Om du definierar ett eget format anger du ett värde här.

Övre marginal

Visar avståndet från den översta kanten av sidan till den översta kanten av den första etiketten eller visitkortet. Om du definierar ett eget format anger du ett värde här.

Kolumner

Ange hur många etiketter eller visitkort som ska placeras bredvid varandra i bredd på sidan.

Rader

Ange hur många etiketter eller visitkort som ska placeras ovanpå varandra i sidans höjd.

Spara

Sparar det aktuella etikett- eller visitkortsformatet.

Spara etikettformat

Märke

Ange eller markera önskat märke.

Typ

Ange eller markera en etikettyp.

Förhandsgranskningsfält

Displays a preview of the current selection.

Stötta oss!