Etiketter

Ange text och välj pappersstorlek för etiketten.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - New - Labels - Labels tab.


Påskrift

Här skriver du texten som ska finnas på alla etiketter.

Påskrift

Ange den text som ska finnas på etiketten. Du kan också infoga ett databasfält.

Adress

Skapar en etikett med din avsändaradress. Den text som finns i rutan Påskrift skrivs över.

Symbolen Info

Om du vill ändra avsändaradressen väljer du LibreOffice och klickar på fliken Användardata.


Databas

Select the database that you want to use as the data source for your label.

Tabell

Markera databastabellen som innehåller de fält som du vill använda i etiketten.

Databasfält

Select the database field that you want, and then click the arrow to the left of this box to insert the field into the Label text box.

The name of the database field is bounded by brackets in the Label text box. If you want, you can separate database fields with spaces. Press Enter to insert a database field on a new line.

Format

You can select a predefined size format for your label or a size format that you specify on the Format tab.

Kontinuerligt

Skriver ut etiketter löpande på papper.

Ark

Skriver ut etiketter på separata ark.

Märke

Välj den typ av papper som du ska använda. Varje papperstyp har egna storleksformat.

Typ

Välj det storleksformat du ska använda. Vilka format som är tillgängliga beror på inställningen i listan Märke. Om du vill använda ett eget etikettformat väljer du [Användare] och klickar på fliken Format där du anger formatet.

Information

The paper type, the dimensions of the label and the labels grid are displayed at the bottom of the Format area.

Stötta oss!