Etiketter

Allows you to create labels. Labels are created in a text document. You can print labels using a predefined or a custom paper format.

Du kan även skriva ut enskilda etiketter eller hela ark med etiketter.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - New - Labels.


Etiketter

Ange text och välj pappersstorlek för etiketten.

Format

Ange alternativ för pappersformat.

Tillägg

Anger ytterligare alternativ för etiketter och visitkort, inklusive textsynkronisering och skrivarinställningar.

Nytt dokument

Skapar ett nytt dokument som kan redigeras.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!