Nytt

Skapar ett nytt LibreOffice dokument.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose File - New.

Från gränssnittet med flikar:

Choose File - New.

On the top right menu (☰), choose New.

Från verktygslisterna:

Icon New

New (the icon shows the type of the new document).

From the start center:

Click on the corresponding document type icon.

Från tangentbordet:

+N


Om du vill skapa ett dokument från en dokumentmall väljer duNytt - Mallar.

En dokumentmall är en fil som innehåller olika designelement för ett dokument, till exempel formatmallar, bakgrunder, ramar, grafiska objekt, fält, sidlayout och text.

Ikon

Namn

Funktion

Icon Text Document

Textdokument

Creates a text document in LibreOffice Writer.

Icon Spreadsheet

Kalkylblad

Creates a spreadsheet document in LibreOffice Calc.

Icon Presentation

Presentation

Creates a presentation document in LibreOffice Impress.

Icon Drawing

Teckning

Creates a drawing document in LibreOffice Draw.

Icon Formula

Formel

Creates a formula document in LibreOffice Math.

Icon Database

Databas

Opens the Database Wizard to create a database file.

Icon HTML Document

HTML dokument

Creates a HTML document.

Icon XML Form Document

XML-formulärdokument

Creates a XForms document.

Icon Labels

Etiketter

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a text document for the labels in LibreOffice Writer.

Icon Business Cards

Visitkort

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a text document in LibreOffice Writer.

Icon Master Document

Samlingsdokument

Creates a master document.

Icon Templates

Mallar

Creates a document using an existing template.


Stötta oss!