Allmänt

På fliken Allmänt visas det aktuella temats allmänna egenskaper.

Namn

Visar namnet på temat. Om inget namn har tilldelats kan du skriva ett nytt namn i textrutan.

Typ

Anger objektets typ.

Plats

Anger den fullständiga objektsökvägen.

Stötta oss!