Menyn Format

Öppna verktygsraden Formulärkontroller, klicka på ikonen Fler kontroller, klicka på ikonen Tabellkontrollfält och dra musen för att skapa ett fält.

Öppna verktygsraden Formulärkontroller, klicka på ikonen Fler kontroller, klicka på ikonen Tabellkontrollfält och dra musen för att skapa ett fält. Ingen databasförbindelse tillåts i det aktuella formuläret.

Öppna verktygsraden Formulärkontroller, klicka på ikonen Fler kontroller, klicka på ikonen Tabellkontrollfält och dra musen för att skapa ett fält. Det måste finnas en databasförbindelse.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 1.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 2.

Open Form Controls toolbar, click List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.

Öppna verktygsraden Verktygslåda i dialogruteredigeraren Basic, klicka på

Icon Properties

Egenskaper

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties.

Icon Form

Formulär

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - General tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Data tab.

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control Properties - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties.

Icon Control

Kontroll

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - General tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Control Properties icon - Events tab.

On Form Design bar, click

Icon Activation Order

Ordningsföljd för aktivering

On Form Design bar, click

Icon Add Field

Lägg till fält

On Form Design bar, click

Icon Form Navigator

Formulär Navigator

On Form Controls toolbar or Form Design bar, click

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Open Form Navigator - select form - open context menu - choose Open in Design Mode.

On Form Design bar, click

Icon Open in Design Mode

Öppna i utkastläget

On Form Control toolbar, click

Icon Wizard

Guider på/av

Choose Format - Arrange (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open context menu - choose Arrange (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Shape - Arrange (LibreOffice Draw).

Icon Arrange

Placering

Choose Format - Arrange - Bring to Front (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring to Front (LibreOffice Draw).

Shift++plus sign (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Arrange - Bring to Front (LibreOffice Impress).

Icon Bring to Front

Längst fram

Choose Format - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Draw).

+plustecken(LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Bring Forward (LibreOffice Impress).

Icon Bring Forward

Längre fram

Choose Format - Arrange - Send Backward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send Backward (LibreOffice Draw).

+minustecken(LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send Backward (LibreOffice Impress).

Icon Send Backward

Längre bak

Choose Format - Arrange - Send to Back (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send to Back (LibreOffice Draw).

Skift++minustecken(LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send to Back (LibreOffice Impress).

Icon Send to Back

Längst bak

Choose Format - Arrange - To Foreground.

Icon To Foreground

I förgrunden

Choose Format - Arrange - To Background.

Icon To Background

I bakgrunden

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Format - Align - Left (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Left (selected objects) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Left (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Left

Vänster (vid ram)

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Centered

Vertikalt centrerad (vid ram)

Choose Format - Align - Right.

Choose Shape - Align - Right (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Right

Höger (vid ram)

Choose Format - Align - Top (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Top (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Top (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Top

Överst (vid ram)

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Centered

Vertikalt centrerad (vid ram)

Choose Format - Align - Bottom (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Bottom (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Bottom

Vid underkant (vid ram)

For a selected object, choose Format - Anchor.

Right-click on a selected object - choose Anchor.

On Drawing Object Properties bar or Form Design bar, click

Icon Anchor

Anchor

Choose Format - Anchor - To Page.

Choose Format - Anchor - To Paragraph.

Choose Format - Anchor - To Character.

Choose Format - Anchor - As Character.

Choose Format - Anchor - To Frame.

Choose Format - Anchor - To Cell.

Stötta oss!