Menyn Format

Öppna verktygsraden Formulärkontroller, klicka på ikonen Fler kontroller, klicka på ikonen Tabellkontrollfält och dra musen för att skapa ett fält.

Öppna verktygsraden Formulärkontroller, klicka på ikonen Fler kontroller, klicka på ikonen Tabellkontrollfält och dra musen för att skapa ett fält. Ingen databasförbindelse tillåts i det aktuella formuläret.

Öppna verktygsraden Formulärkontroller, klicka på ikonen Fler kontroller, klicka på ikonen Tabellkontrollfält och dra musen för att skapa ett fält. Det måste finnas en databasförbindelse.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 1.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 2.

Open Form Controls toolbar, click List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.

Öppna verktygsraden Verktygslåda i dialogruteredigeraren Basic, klicka på

Icon Properties

Egenskaper

Från menylisten:

Choose Form - Form Properties.

Från kontextmenyn:

Choose Form Properties.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Form - Form Properties.

Choose Tools - Form Properties.

Från verktygslisterna:

Icon Form Properties

Form Properties

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - General tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Data tab.

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control Properties - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.

Från menylisten:

Choose Form - Control Properties.

Från kontextmenyn:

Choose Control Properties.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Form - Control Properties.

Choose Tools - Control Properties.

Från verktygslisterna:

Icon Control

Control Properties

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - General tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Control Properties icon - Events tab.

Från menylisten:

Choose Form - Activation Order.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Form - Activation Order.

Choose Tools - Activation Order.

Från verktygslisterna:

Icon Activation Order

Ordningsföljd för aktivering

On Form Design bar, click

Icon Add Field

Lägg till fält

Från menylisten:

Choose Form - Form Navigator.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Form - Form Navigator.

Choose Tools - Form Navigator.

Från verktygslisterna:

Icon Form Navigator

Formulär Navigator

Från menylisten:

Choose Form - Design Mode.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Form - Toggle Design Mode.

Choose Tools - Toggle Design Mode.

Från verktygslisterna:

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Från menylisten:

Choose Form - Open in Design Mode.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Form - Open in Design Mode.

Choose Tools - Open in Design Mode.

Från verktygslisterna:

Icon Open in Design Mode

Öppna i utkastläget

Från menylisten:

Choose Form - Control Wizards.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Form - Form Control Wizards.

Choose Tools - Form Control Wizards.

Från verktygslisterna:

Icon Wizard

Guider på/av

Från menylisten:

Från kontextmenyn:

Choose Arrange.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Image tab.

Choose Object tab.

Från verktygslisterna:

Icon Arrange

Placering

Från menylisten:

Från kontextmenyn:

Choose Arrange - Bring to Front.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Image - Bring to Front.

Choose Object - Bring to Front

Från verktygslisterna:

Icon Bring to Front

Längst fram

Från verktygslisterna:

Icon Bring Forward

Längre fram

Från verktygslisterna:

Icon Send Backward

Längre bak

Från menylisten:

Från kontextmenyn:

Choose Arrange - Send to Back.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Image - Send to Back.

Choose Object - Send to Back

Från verktygslisterna:

Icon Send to Back

Längst bak

Från menylisten:

Choose Format - Arrange - To Foreground.

Från verktygslisterna:

Icon To Foreground

I förgrunden

Från menylisten:

Choose Format - Arrange - To Background.

Från verktygslisterna:

Icon To Background

I bakgrunden

Från menylisten:

Choose Format - Align Text.

Från gränssnittet med flikar:

Choose

From the sidebar:

Select Properties - deck.

Choose Format - Align - Left (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Left (selected objects) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Left (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Left

Vänster (vid ram)

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Centered

Vertikalt centrerad (vid ram)

Choose Format - Align - Right.

Choose Shape - Align - Right (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Right

Höger (vid ram)

Från menylisten:

Choose Format - Align Text - Top.

Från gränssnittet med flikar:

Choose

From the sidebar:

Select Properties - deck.

Från verktygslisterna:

Icon Top

Överst (vid ram)

Från menylisten:

Choose Format - Align Text - Centered.

Från gränssnittet med flikar:

Choose

From the sidebar:

Select Properties - deck.

Från verktygslisterna:

Icon Centered

Vertikalt centrerad (vid ram)

Från menylisten:

Choose Format - Align Text - Bottom.

Från gränssnittet med flikar:

Choose

From the sidebar:

Select Properties - deck.

Från verktygslisterna:

Icon Bottom

Vid underkant (vid ram)

Från menylisten:

Choose Format - Anchor.

Från kontextmenyn:

Right-click on a selected object - choose Anchor.

Från verktygslisterna:

Icon Anchor

Anchor

Från menylisten:

Choose Format - Anchor - To Page.

Från kontextmenyn:

Choose Anchor - To Page.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Image - Anchor menu - To Page.

Från menylisten:

Choose Format - Anchor - To Paragraph.

Från kontextmenyn:

Choose Anchor - To Paragraph.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Image - Anchor menu - To Paragraph.

Från menylisten:

Choose Format - Anchor - To Character.

Från kontextmenyn:

Choose Anchor - To Character.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Image - Anchor menu - To Character.

Från menylisten:

Choose Format - Anchor - As Character.

Från kontextmenyn:

Choose Anchor - As Character.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Image - Anchor menu - As Character.

Från menylisten:

Choose Format - Anchor - To Frame.

Från kontextmenyn:

Choose Anchor - To Frame.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Image - Anchor menu - To Frame.

Från menylisten:

Choose Format - Anchor - To Cell.

Från kontextmenyn:

Choose Anchor - To Cell.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Image - Anchor menu - To Cell.

Från menylisten:

Choose Format - Anchor - To Cell (resize with cell).

Från kontextmenyn:

Choose Anchor - To Cell (resize with cell).

Choose Fit to Cell Size.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Image - Anchor menu - To Cell (resize with cell).

Från menylisten:

Choose Forms - Content Controls.

Från menylisten:

Choose Form.

Stötta oss!