Hjälp-menyn

Choose Help - LibreOffice Help.

Choose Help - About LibreOffice.

Automatiskt när LibreOffice startas första gången.

Stötta oss!