ASCII-filteralternativ

Du kan ange vilka alternativ, t.ex. standardteckensnitt, språk, teckenuppsättning eller avstavning, som ska importeras eller exporteras med ett dokument. Dialogrutan visas när du laddar en ASCII-fil med filtret "Text - kodad", första gången du sparar dokumentet eller när du väljer "Spara som" med ett annat namn.

Så här använder du det här kommandot...

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


Egenskaper

Anger inställningar för att importera och exportera filen. När du exporterar kan du endast definiera teckenuppsättning och stycketecken.

Teckenuppsättning

Anger teckenuppsättningen för filen som ska exporteras eller importeras.

Include byte-order mark

For Unicode character set only, a byte order mark (BOM) is a sequence of bytes used to indicate Unicode encoding of a text file. The presence of the UTF-8 BOM is optional and may cause problems with some software, especially legacy software not designed to handle UTF-8.

Standardteckensnitt

Genom att ange ett standardteckensnitt anger du att texten ska visas med ett visst teckensnitt. Du kan endast ange standardteckensnitt när du importerar.

Språk

Anger textens språk, om detta inte redan definierats. Inställningen gäller endast import.

Styckebrytning

Definierar vilken typ av styckebrytning som ska användas för en textrad.

CR & LF

Resulterar i en vagnretur och en radmatning. Det här alternativet är standardinställningen.

CR

Använder "vagnretur" (ASCII-kod 13) som stycketecken.

LF

Använder "radmatning" (ASCII-kod 10) som stycketecken.

Stötta oss!