ASCII-filteralternativ

Du kan ange vilka alternativ, t.ex. standardteckensnitt, sprÄk, teckenuppsÀttning eller avstavning, som ska importeras eller exporteras med ett dokument. Dialogrutan visas nÀr du laddar en ASCII-fil med filtret "Text - kodad", första gÄngen du sparar dokumentet eller nÀr du vÀljer "Spara som" med ett annat namn.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


Egenskaper

Anger instÀllningar för att importera och exportera filen. NÀr du exporterar kan du endast definiera teckenuppsÀttning och stycketecken.

TeckenuppsÀttning

Anger teckenuppsÀttningen för filen som ska exporteras eller importeras.

Standardteckensnitt

Genom att ange ett standardteckensnitt anger du att texten ska visas med ett visst teckensnitt. Du kan endast ange standardteckensnitt nÀr du importerar.

SprÄk

Anger textens sprÄk, om detta inte redan definierats. InstÀllningen gÀller endast import.

Styckebrytning

Definierar vilken typ av styckebrytning som ska anvÀndas för en textrad.

CR & LF

Resulterar i en vagnretur och en radmatning. Det hÀr alternativet Àr standardinstÀllningen.

CR

AnvÀnder "vagnretur" (ASCII-kod 13) som stycketecken.

LF

AnvÀnder "radmatning" (ASCII-kod 10) som stycketecken.

Please support us!