Textexport

Med dialogrutan Textexport kan du definiera exportalternativen för textfiler. Dialogrutan visas om du sparar tabelldata som filtypen "Text CSV", och kryssrutan Redigera filterinställningar har markerats i dialogrutan Spara som.

Fältalternativ

Bestämmer vilken fältavgränsare, textavgränsare och teckenuppsättning som ska användas vid textexporten.

Teckenuppsättning

Anger teckenuppsättning för textexporten.

Fältavgränsare

Välj eller ange fältavgränsaren, som avgränsar datafält.

Textavgränsare

Välj eller ange textavgränsare, som omger varje datafält.

Skriv text inom citattecken

Exporterar alla textceller med inledande och avslutande citattecken av den typ som angetts som textavgränsare. Om valet inte är markerat så kommer endast de textceller som innehåller fältavgränsare att omges av citattecken.

Spara cellinnehåll så som visas

Data sparas som standard så som de visas, inklusive tillämpade nummerformat. Om denna kryssruta kommer rådatainnehåll att sparas som i tidigare programvaruversioner.

Varningssymbol

Sparar du cellinnehåll så som det visas kan värden skrivas, beroende på nummerformat, som vid import inte kan tolkas som numeriska värden.


Fast kolumnbredd

Exporterar alla datafält med en fast bredd.

Stötta oss!