Dif-import/-export/ Lotus-import/ dBASE-import

Här väljer du ut alternativ för export resp. import. De här dialogerna visas automatiskt när du väljer motsvarande filtyp.

Teckenuppsättning

Välj den teckenuppsättning som ska användas vid export respektive import i listrutan.

Det finns mer information om filtrering i avsnittet Information om import- och exportfilter.

Stötta oss!