Alternativ för grafikexport

Definierar alternativ vid export av grafik.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Export, select a graphics file type. The dialog opens after you click Save.


När du exporterar grafiska element, så kan du välja filtyp. För de flesta filformat som stöds så öppnas en dialog där du kan ange olika exportalternativ.

The following file types do not show an options dialog: RAS, SVG, TIFF, XPM.

De andra filformaten visar alternativdialoger där du kan ange bredd och höjd för den exporterade bilden.

Beroende på filformat kan du även ange andra inställningar. Tryck Shift+F1 och hovra över kontrollen för att visa en utökad hjälptext (utökade tips).

Bredd

Anger bredden.

Höjd

Anger höjden.

Upplösning

Ange bildupplösning. Välj sedan måttenhet från listrutan.

Fler alternativ

Du kan ange färgdjup och kvalité för JPEG-filer.

Du kan ange ange kompressionsgrad och RLE-kodning för BMP-filer.

Du kan ange kodning för PBM, PGM och PPM filer.

För PNG-filer kan du ange kompressionsgrad och läge för gradvis inläsning (interlaced mode).

Du kan ange ange kompressionsgrad och RLE-kodning för BMP-filer.

För EPS-filer kan du ange förhandsvisning, färgformat, kompressionsgrad och version.

Mer information om filter finns i Information om import- och exportfilter.

Stötta oss!