Se även...

På hjälpsidan för LibreOffice Allmänt finns instruktioner som gäller alla komponenter, till exempel hur du arbetar med fönster och menyer, hur du anpassar LibreOffice, datakällor, galleriet, och dra-och-släpp.

Om du vill ha hjälp om en annan komponent byter du till hjälpen för den modulen med kombinationsfältet i navigeringsfönstret.

Exakt hur den funktionen fungerar beror på ditt X Windows-system.

Gör att du kan aktivera och deaktivera automatisk visning av ikonnamn och annat hjälpinnehåll vid markören.

Här kan du aktivera och deaktivera automatisk visning av en kort beskrivning av menyer och ikoner.

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Stötta oss!