Om import- och exportfilter

Förutom de egna XML-formaten i LibreOffice kan du också öppna och spara i många externa XML-format.

Du kan behöva välja filtyp själv i dialogrutan Öppna. Om du t.ex. har en databastabell i textformat som du vill öppna som en databastabell, bör du välja filtypen "Text CSV" när du har markerat filen.

BASIC Macros in Microsoft Office Documents

Under Läs in/spara – VBA-egenskaper kan du ange inställningar för VBA-makrokod i MS Office-dokument. VBA-makron kan inte köras i LibreOffice förrän de konverteras och anpassas. Ofta vill du bara använda LibreOffice för att ändra det synliga innehållet i en Word-, Excel- eller PowerPoint-fil och sedan spara filen igen i Microsoft Office-format, utan att ändra de makron filen innehåller. Du kan ställa in hur LibreOffice ska fungera: Antingen sparas VBA-makrona i kommenterad form som en subrutin i LibreOffice och skrivs tillbaka korrekt när dokumentet sparas i Microsoft Office-format, eller också kan du markera de Microsoft Office-makron som ska tas bort vid inläsning. Det sistnämnda alternativet är ett effektivt skydd mot virus i Microsoft Office-dokument.

Anmärkningar beträffande externa format och filtyper

En del filter kan du välja i dialogrutorna Öppna och Spara även om de inte är installerade. Om du väljer ett sådant filter visas ett meddelande som talar om att du kan installera filtret om du behöver det.

Symbolen Tips

Textfiltret Text - kodad används till att öppna och spara textdokument med annan kodning för teckenuppsättningar. Filtret har en dialogruta där du kan ställa in teckenuppsättning, standardteckensnitt, språk och styckebrytning.


Importera och exportera i HTML-format

Med LibreOffice Writer kan du också infoga fot- och slutnoter i HTML dokument. De exporteras som metataggar. Fot- och slutnotstecknen exporteras som länkar.

För att även okända tecken ska kunna sparas i ett HTML-dokument används kommentarer. Varje anteckning som inleds med "HTML:..." och avslutas med ">" behandlas som HTML-kod, men exporteras utan dessa beteckningar. "HTML:..." kan följas av flera taggar som innesluter text. Diakritiska tecken omvandlas till ANSI-teckenuppsättningen. Kommentarerna skapas vid importen (exempelvis för metataggar för vilka det inte finns plats i dokumentinformationen och för okända taggar).

HTML-importen i LibreOffice Writer kan läsa filer som finns i UTF-8- respektive UCS2-teckenkodning. Alla tecken som finns i ANSI-teckenuppsättningen eller i systemets teckenuppsättning visas.

When exporting to HTML, the character set selected in - Load/Save - HTML Compatibility is used. Characters not present there are written in a substitute form, which is displayed correctly in modern web browsers. When exporting such characters, you will receive an appropriate warning.

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, you select Mozilla Firefox or LibreOffice Writer as the export option, upon export all important font attributes are exported as direct attributes (for example, text color, font size, bold, italic, and so on) in CSS1 styles. (CSS stands for Cascading Style Sheets.) Importing is also carried out according to this standard.

Egenskapen "Font" motsvarar den i Mozilla Firefox. Det innebär att du före teckenstorleken kan ange valfria värden för "font-style" (italic, none), "font-variant" (normal, small-caps) och "font-weight" (normal, bold).

If LibreOffice Writer are set as the export option, the sizes of the control field and their internal margins are exported as styles (print formats). CSS1 size properties are based on "width" and "height" values. The "Margin" property is used to set equal margins on all sides of the page. To allow different margins, the "Margin-Left", "Margin-Right", "Margin-Top" and "Margin-Bottom" properties are used.

The distances of graphics and Plug-Ins to the content can be set individually for export to LibreOffice Writer. If the top/bottom or right/left margin is set differently, the distances are exported in a "STYLE" option for the corresponding tag as CSS1 size properties "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" and "Margin-Right".

Frames are supported with the use of CSS1 extensions for absolute positioned objects. This applies only to the export options Mozilla Firefox and LibreOffice Writer. Frames can be aligned as graphics, and Floating Frames, but character-linked frames are not possible.

Frames are exported as "<SPAN>" or "<DIV>" tags if they do not contain columns. If they do contain columns then they are exported as "<MULTICOL>".

The measurement unit set in LibreOffice is used for HTML export of CSS1 properties. The unit can be set separately for text and HTML documents under - LibreOffice Writer - General or - LibreOffice Writer/Web - View. The number of exported decimal places depends on the unit.

Måttenhet

Namn på måttenheten i CSS1

Maximalt antal decimaler

millimeter

mm

2

centimeter

cm

2

tum

in

2

pica

pc

2

punkt

pt

1


The LibreOffice Web page filter supports certain capabilities of CSS2. However, to use it, print layout export must be activated in - Load/Save - HTML Compatibility. Then, in HTML documents, besides the HTML Page Style, you can also use the styles "First page", "Left page" and "Right page". These styles should enable you to set different page sizes and margins for the first page and for right and left pages when printing.

Import och export av numreringar

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, the export option "LibreOffice Writer" is selected, the indents of numberings are exported as "margin-left" CSS1 property in the STYLE attribute of the <OL> and <UL> tags. The property indicates the difference relative to the indent of the next higher level.

Ett vänsterstyckeindrag exporteras inom numreringar som en "margin-left"-CSS1-egenskap. Förstaradsindragningar ignoreras vid numreringar och exporteras därför inte heller.

Import och export av tabellfiler

LibreOffice importerar och exporterar referenser till borttagna områden, till exempel en refererad kolumn. Du kan visa hela formeln under exportprocessen och den borttagna referensen innehåller en referensangivelse (#REF!). På motsvarande sätt skapas en #REF! för referensen under importen.

Import och export av grafikfiler

På liknande sätt som för HTML dokument kan du bestämma om du vill använda ett filter med eller utan tillägget (LibreOffice Impress) i namnet när du öppnar en LibreOffice-grafikfil. I det första fallet öppnas den fil som har sparats i en gammal programversion i stället i LibreOffice Impress, så att du t.ex. ska kunna använda dokumentet som utgångspunkt för en presentation. I det andra fallet öppnas filen som ett LibreOffice Draw-dokument.

När du importerar en EPS-fil visas en förhandsgranskning av grafiken i dokumentet. Om ingen förhandsgranskning är tillgänglig visas en platshållare med samma storlek som det grafiska objektet i dokumentet. Under Unix och Microsoft Windows kan du skriva ut den importerade filen med en PostScript-skrivare. När du exporterar EPS-grafik skapas en förhandsgranskning med TIFF- eller EPSI-format. Om EPS-grafik exporteras i EPS-format tillsammans med annan grafik så inbäddas den här filen i den nya filen i oförändrat skick.

Vid import och export av grafik i TIFF-format tas också hänsyn till s.k. multipage-tiff. Det rör sig i detta fall om en samling enskilda bilder i en enda fil, t.ex. enskilda sidor från ett fax.

Vissa alternativ i LibreOffice Draw och LibreOffice Impress kommer du åt med Arkiv - Exportera. Se även Alternativ vid grafikexport för mer information.

PostScript

Så här exporterar du ett dokument eller grafiskt objekt i PostScript-format:

  1. Om det inte redan gjorts installerar du en drivrutin för PostScript, t.ex. drivrutinen till Apple LaserWriter.

  2. Skriv ut dokumentet via menyalternativet Arkiv - Skriv ut.

  3. Välj PostScript-skrivaren i dialogrutan och markera kryssrutan Skriv ut till fil. En PostScript-fil skapas.

Stötta oss!