Snabbmenyer

Klipp ut

Klipper ut det markerade objektet och lagrar det i urklipp. Objektet kan återinfogas från urklippet med Klistra in.

Klistra in

Infogar element i dokumentet som du flyttat till urklipp. Det här kommandot kan bara anropas om innehållet i urklippet kan infogas där markören befinner sig.

Lägg till...

Öppnar en undermeny i galleriet där du kan välja bland alternativen Kopia och Länk. När du har valt ett av alternativen kopieras det markerade objektet till det aktuella dokumentet eller så skapas en länk.

warning

Om du har markerat ett objekt i dokumentet ersätter en ny infogning det markerade objektet.


Bakgrund

Med denna funktion infogar du den markerade bilden som bakgrundsbild. Med undermenyalternativen Sida och Stycke bestämmer du om grafikobjektet ska ligga i bakgrunden på hela sidan eller bara bakom det aktuella stycket.

Kopiera

Kopierar det markerade elementet till urklippet.

Ta bort

Deletes the current selection. If multiple objects are selected, all will be deleted. In most cases, a confirmation question appears before objects are deleted.

Beroende på sammanhanget raderas objektet fysiskt från datamediet eller också tas det bara bort från visningen av objektet.

Om du väljer kommandot Radera i galleriet tas posten bort från visningen i Gallery. Själva filen kommer att vara orörd.

Öppna

Använd Öppna-kommandot för att öppna det markerade objektet i en egen aktivitet.

Byt namn

Gör att det går att byta namn på ett markerat objekt. När du har markerat Byt namn markeras namnet och ett nytt namn kan skrivas in direkt. Flytta markören till namnets början eller slut genom att använda piltangenterna och ta bort eller lägg till delar av namnet eller ge markören en ny position.

Uppdatera

Uppdaterar vyn i fönstret eller i det markerade objektet.

Förhandsgranskning

Det element som är markerat visas i galleriet i maximal storlek. Dubbelklicka på förhandsgranskningen för att återgå till normalvy i galleriet.

Skapa länk

Det här kommandot kan aktiveras om ett objekt har markerats. En länk med namnet "Länk till xxx" (xxx motsvarar objektets namn) skapas genast i samma katalog som det markerade objektet.

Stötta oss!