Verktygsrader

Ikon på verktygsraden Verktyg:

Ikon på verktygsraden Formatering:

Ikon på formateringsraden:

Ikon på verktygsraden Bildvy:

Den här översikten beskriver standardkonfigurationen för ikonrader i LibreOffice.

Stöd för asiatiska språk

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Stötta oss!