Allmän ordlista

För att det ska bli lättare för dig att komma igång med LibreOffice, innehåller den här ordlistan förklaringar av de viktigaste facktermerna som du kommer att stöta på.

Använd ordlistan för att slå upp termer som du inte känner igen i LibreOffice-programmen.

Snabbmeny

För att aktivera kontextmenyn på ett objekt klickar du på objektet med musknapp för att välja det, och sen, . Några kontextmenyer kan visas direkt utan att objektet först väljs. Kontextmenyer finns på de flesta ställen i LibreOffice.

ASCII

Förkortning av American Standard Code for Information Interchange. ASCII är en teckenuppsättning för tecken i persondatorer. Den består av 128 tecken med bokstäver, siffror, specialtecken och skiljetecken. Den utvidgade ASCII-uppsättningen består av 256 tecken. Till varje tecken hör ett entydigt nummer som man kallar ASCII-kod.

På HTML-sidor bör bara tecken från den 7-bitarskodade ASCII-uppsättningen finnas. För andra tecken, som t.ex. å, ä, ö, används omskrivningar. Litet "ä" skrivs alltså som "<ä>". Exportfiltret i LibreOffice utför sådana omvandlingar automatiskt.

Bézier-objekt

Bézierkurvan utvecklades av den franske matematikern Pierre Bézier och är en matematiskt definierad kurva som används i tvådimensionella grafiska program. Kurvan definieras av fyra punkter: startpunkten, slutpunkten och två mittpunkter. Du kan ändra Bézierobjekt genom att flytta de här punkterna med musen.

DDE

DDE står för "Dynamic Data Exchange" och är en föregångare till OLE, som står för "Object Linking and Embedding". Med DDE blir objekt länkade genom filreferenser, men inte inbäddade

Du kan skapa en DDE-länk med följande procedur: Markera celler från en LibreOffice Calc-tabell, kopiera dem till urklipp, växla till en annan tabell och välj Redigera - Klistra in innehåll. Du kan infoga innehållet som en DDE-länk genom att välja alternativet DDE-länk. När du aktiverar en länk läses det infogade cellområdet från sin ursprungliga fil.

Direkta och indirekta formateringar

A style is a set of formatting attributes, grouped and identified by a name (the style name). When you apply a style to an object, the object is formatted with the set of attributes of the style. Several objects of same nature can have the same style. As consequence, when you change the set of formatting attributes of the style, all objects associated with the style also change their formatting attributes accordingly. Use styles to uniformly format a large set of paragraphs, cells, and objects and better manage the formatting of documents.

When you do not use styles, and apply formatting attributes to parts of text directly, this is called Direct formatting (also called manual formatting). The formatting is applied only to the selected area of the document. If the document has several paragraphs, frames, or any other object, you apply direct formatting on each object. Direct formatting is available with the Format menu and with the Formatting toolbar.

A direct formatting attribute applied on a object overrides the corresponding attribute of the style applied to the object.

Focus

In a form document, a control must receive focus from the user in order to become active and perform its tasks. For example, users must give focus to a text box in order to enter text into it.

There are several ways to give focus to a control:

Formatering

Med formatering menas den visuella textlayout som görs i ett ordbehandlings- eller DTP-program. I formateringen omfattas pappersformat, sidmarginaler, teckensnitt och teckensnittseffekter samt indrag och avstånd. Du kan formatera text direkt eller med de formatmallar som ingår i LibreOffice.

Förankra

Some windows in LibreOffice, for example the Styles window and the Navigator, are "dockable" windows. You can move these windows, re-size them or dock them to an edge. On each edge you can dock several windows on top of, or alongside each other; then, by moving the border lines, you can change the relative proportions of the windows.

To undock and re-dock, holding down the key, double-click a vacant area in the window. In the Styles window, you can also double-click a gray part of the window next to the icons, while you hold down the key.

Förankra (AutoHide)

Vid alla fönsterkanter där ett annat fönster är förankrat visas en knapp som du kan använda för att visa, dölja och fixera fönstret.

Half-width and Full-width Characters

Half-width and full-width are properties used to differentiate characters used by some East Asian languages and scripts, mainly Chinese, Japanese, and Korean (CJK).

The Han characters, Hiragana and Katakana characters, as well as Hangul characters used by these scripts are usually of square shape, and on fixed-width (monospace) display they occupy space of two Latin/ASCII characters. They are therefore called full-width characters, while the letters in Latin alphabet, digits, and punctuation marks included in ASCII character set are called half-width characters.

For historical reasons, a set of square-shaped Latin letters, digits, and punctuation marks are also defined and used in CJK typography, in addition to or in place of their half-width counterparts. They are called full-width forms. Similarly, there are also half-width forms of the usually full-width Katakanas and Hangul Jamos, and they have narrower shapes instead of square ones. A character's half-width and full-width forms are essentially two ways of writing the same character, just like uppercase and lowercase forms of Latin alphabet. LibreOffice supports conversion between half-width and full-width, as well as ignoring width difference when matching text strings.

IME

IME står för Input Method Editor. Det är ett program där användaren kan skriva komplexa tecken från icke-västliga teckenuppsättningar med ett vanligt tangentbord.

JDBC

Du kan använda API:t Java Database Connectivity (JDBC) för att ansluta till en databas från LibreOffice. Drivrutinerna till JDBC är skrivna i programmeringsspråket Java och är plattformsoberoende.

Kerning

Kerning är en engelsk beteckning för att minska eller öka avståndet mellan bokstavspar, t.ex. mellan V och a. På så sätt uppnår man en optisk utjämning av teckenbilden.

Kerningtabeller innehåller information om vilka bokstavspar som behöver mer utrymme. Tabellerna ingår vanligen i definitionen av ett teckensnitt.

Komplex Textlayout (CTL)

Språk med komplexa skript kan ha några eller flera av följande kännetecken:

För närvarande stöder LibreOffice hindi, thai, hebreiska och arabiska som CTL-språk.

Enable CTL support using - Languages and Locales - General.

Länk

The External Links command is found in the Edit menu. The command can only be activated when at least one link is contained in the current document. When you insert a picture, for example, you can either insert the picture directly into the document or insert the picture as a link.

När ett objekt infogas direkt i ett dokument, ökar dokumentets storlek med (minst) objektets storlek. Du kan spara dokumentet och öppna det på en annan dator, och det infogade objektet finns fortfarande på sin plats.

Om du infogar objektet som länk, skapas bara en referens till filnamnet. Dokumentets filstorlek ökar bara med det utrymme som länken upptar. Men om du öppnar dokumentet på en annan dator, måste den länkade filen finnas på exakt den adress som referensen anger för att objektet ska kunna visas.

Use Edit - External Links to see which files are inserted as links. The links can be removed if required. This will break the link and insert the object directly.

Numeral System

A numeral system is determined by the number of digits available for representing numbers. The decimal system, for instance is based on the ten digits (0..9), the binary system is based on the two digits 0 and 1, the hexadecimal system is based on 16 digits (0...9 and A...F).

ODBC

ODBC (Open Database Connectivity) är ett standardprotokoll med vilket program kan få åtkomst till databassystem. Det språk som används i sökningarna är SQL (Structured Query Language). I LibreOffice kan du för varje databas bestämma om sökningar ska göras med SQL-kommandon. Du kan också använda den interaktiva hjälpen och definiera sökningen med några musklickningar varefter den översätts automatiskt till SQL av LibreOffice.

OLE

OLE-objekt (Object Linking and Embedding) kan länkas till ett måldokument eller bäddas in i dokumentet. Om du bäddar in objektet skapas en kopia av objektet och information om källprogrammet i måldokumentet. Om du vill redigera objektet aktiverar du källprogrammet genom att dubbelklicka på objektet.

If an OLE object is linked to a target document, then the target document must be available in the location specified in the link. Deleting or moving the target document will make it impossible to open the linked OLE object. You can use the Save URLs relative to file system option in the General section of Load/Save Options to configure your system to save links relative to your filesystem.

Objekt

Ett objekt är ett element på bildskärmen som innehåller information. Det kan t.ex. röra sig om användningsdata som text eller grafik.

Objekt är självständiga och påverkar inte varandra. Det finns särskilda kommandon för varje objekt som innehåller data. Ett grafikobjekt förses t.ex. med kommandon för bildredigering och en tabell med kommandon för beräkning.

OpenGL

OpenGL är ett språk för 3D-grafik som är utvecklat av SGI (Silicon Graphics Inc). Det finns två vanliga varianter av språket: Microsoft OpenGL, som är utvecklat för att användas med Windows NT, och Cosmo OpenGL som tillverkas av SGI. Det senare är ett oberoende grafikspråk för alla plattformar och alla typer av datorer, som t.o.m. går att använda på datorer som saknar särskild maskinvara för 3D-grafik.

PNG

PNG (Portable Network Graphics) är ett grafikfilformat. PNG-filer komprimeras med den komprimeringsfaktor du väljer och utan att data går förlorade, till skillnad från JPG-formatet.

Page line-spacing (register-true)

In LibreOffice, the register-true feature is called Page line-spacing.

Page line-spacing refers to the coincident imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The page line-spacing feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text. The page line-spacing term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other.

Page line-spacing printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (for example, in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing.

Primärnyckel

En primärnyckel fungerar som unik identifierare för databasfält. Unik identifiering av databasfält används i relationsdatabaser för att komma åt data i andra tabeller. Om en annan tabell refererar till en primärnyckel kallas den sekundärnyckel.

I LibreOffice definierar du primärnycklar i utkastvyn av en tabell genom att välja motsvarande kommando för det markerade fältet på snabbmenyn till ett radhuvud.

RTF

RTF (Rich Text Format) är ett filformat som är framtaget för utbyte av textfiler. En särskild funktion är att formatering konverteras till läsbar textinformation. Det innebär att filerna tyvärr blir ganska stora jämfört med andra filformat.

Relationsdatabas

Ett RDBMS (eng. Relational Database Management System) är ett databassystem där data hanteras i form av tabeller som är kopplade till varandra. En väl planerad databas kan vara uppbyggd så att varje uppgift bara behöver matas in en gång men ändå kan granskas i flera olika sammanhang.

Ett RDBMS (Relational Database Management System) är ett program där du kan skapa, uppdatera och administrera en relationsdatabas. Ett RDBMS tar emot SQL-uttryck (Structured Query Language) från en användare eller ett program och skapar, uppdaterar eller ger åtkomst till databasen.

Ett typiskt exempel på en relationsdatabas är ett företags databas med tabeller för kunder, inköp och fakturor. I fakturatabellen finns inga kunddata eller inköpsdata, men däremot referenser i form av relationslänkar, eller relationer, till respektive fält i kund- och inköpstabellen (t.ex. fältet för kund-ID i kundtabellen).

Rotationsknapp

  1. I formulärkontroller är rotationsfältet en egenskap av numeriska fält, valutafält, datumfält eller tidsfält. Om egenskapen "Rotationsfält" är aktiverad visar fältet några symboler med pilar som pekar åt motsatt håll, antingen vertikalt eller horisontellt.

  2. I Basic-IDE är rotationsfältet namnet som används för ett numeriskt fält tillsammans med två pilsymboler.

Du kan skriva ett numeriskt värde i fältet bredvid nummersnurran eller öka värdet med Pil-upp eller minska värdet med Pil-ned i nummersnurran. På tangentbordet kan du trycka på tangenterna Pil-upp och Pil-ned för att öka eller minska värdet. Om du trycker på tangenterna Sida-upp eller Sida-ned sätts värdet till det maximalt respektive minimalt möjliga.

Om inmatningsfältet bredvid snurr-komponenten gäller numeriska värden kan du även ange måttenhet, till exempel, 1 cm, 5 mm, 12 punkter eller 2 tum.

SQL

SQL (Structured Query Language) är ett språk som används för databasfrågor. I LibreOffice kan du antingen formulera frågor i SQL eller interaktivt med musen.

SQL-databas/SQL-server

En SQL-databas är ett databassystem med ett SQL-gränssnitt. SQL-databaser används ofta i klient-server-nätverk där olika klienter har åtkomst till en central server (till exempel en SQL-server). Därför kallas de även SQL-serverdatabaser, eller bara SQL-servrar.

I LibreOffice kan du integrera externa SQL-databaser. Databaserna kan finnas på din lokala hårddisk eller i nätverket. Du kommer åt dem via antingen ODBC, JDBC eller via en integrerad "native" drivrutin i LibreOffice.

Spara relativt och absolut

In various dialogs (for example, Tools - AutoText) you can select whether you want to save files relatively or absolutely.

Om du väljer att spara relativt, kommer referenserna till inbäddade grafikobjekt eller andra filbaserade objekt i dokumentet att infogas i en form som utgår från dokumentets plats i filsystemet. Det spelar ingen roll om den refererade katalogstrukturen befinner sig på t.ex. enhet C: eller enhet D: respektive volym HD1, HD2 eller någon annanstans. Filerna kommer hur som helst att hittas (så länge referensfilen finns kvar i samma enhet eller volym). Detta är särskilt viktigt om du lägger upp en katalogstruktur på en Internet-server, t.ex. i en hemsidesmapp hos Internet-leverantören.

Om du föredrar att spara absolut definieras alla referenser till andra filer också som absoluta, baserade på respektive enhet, volym eller rotkatalog. Fördelen är att det dokument som innehåller referenserna kan flyttas till andra kataloger eller mappar utan att referenserna blir ogiltiga.

Änkor och horungar

Änkor och horungar är typografiska beteckningar av mycket gammalt datum. En änka är när sista raden i ett stycke står överst på nästa sida. En horunge är omvänt när den första raden i ett stycke står ensam längst ner på en sida. I ett textdokument i LibreOffice kan du undvika dessa fenomen automatiskt genom att ställa in styckeformatmallen på det sättet. Du kan t.o.m. välja hur många rader som minst måste förekomma tillsammans på en sida.

Stötta oss!