AllmÀn ordlista

För att det ska bli lÀttare för dig att komma igÄng med LibreOffice, innehÄller den hÀr ordlistan förklaringar av de viktigaste facktermerna som du kommer att stöta pÄ.

AnvÀnd ordlistan för att slÄ upp termer som du inte kÀnner igen i LibreOffice-programmen.

Snabbmeny

To activate the context menu of an object, first click the object with the mouse button to select it, and then, . Some context menus can be called even if the object has not been selected. Context menus are found just about everywhere in LibreOffice.

ASCII

Förkortning av American Standard Code for Information Interchange. ASCII Àr en teckenuppsÀttning för tecken i persondatorer. Den bestÄr av 128 tecken med bokstÀver, siffror, specialtecken och skiljetecken. Den utvidgade ASCII-uppsÀttningen bestÄr av 256 tecken. Till varje tecken hör ett entydigt nummer som man kallar ASCII-kod.

PÄ HTML-sidor bör bara tecken frÄn den 7-bitarskodade ASCII-uppsÀttningen finnas. För andra tecken, som t.ex. Ä, À, ö, anvÀnds omskrivningar. Litet "À" skrivs alltsÄ som "<À>". Exportfiltret i LibreOffice utför sÄdana omvandlingar automatiskt.

BĂ©zier-objekt

Bézierkurvan utvecklades av den franske matematikern Pierre Bézier och Àr en matematiskt definierad kurva som anvÀnds i tvÄdimensionella grafiska program. Kurvan definieras av fyra punkter: startpunkten, slutpunkten och tvÄ mittpunkter. Du kan Àndra Bézierobjekt genom att flytta de hÀr punkterna med musen.

DDE

DDE stÄr för "Dynamic Data Exchange" och Àr en föregÄngare till OLE, som stÄr för "Object Linking and Embedding". Med DDE blir objekt lÀnkade genom filreferenser, men inte inbÀddade

Du kan skapa en DDE-lÀnk med följande procedur: Markera celler frÄn en LibreOffice Calc-tabell, kopiera dem till urklipp, vÀxla till en annan tabell och vÀlj Redigera - Klistra in innehÄll. Du kan infoga innehÄllet som en DDE-lÀnk genom att vÀlja alternativet DDE-lÀnk. NÀr du aktiverar en lÀnk lÀses det infogade cellomrÄdet frÄn sin ursprungliga fil.

Direkta och indirekta formateringar

A style is a set of formatting attributes, grouped and identified by a name (the style name). When you apply a style to an object, the object is formatted with the set of attributes of the style. Several objects of same nature can have the same style. As consequence, when you change the set of formatting attributes of the style, all objects associated with the style also change their formatting attributes accordingly. Use styles to uniformly format a large set of paragraphs, cells, and objects and better manage the formatting of documents.

When you do not use styles, and apply formatting attributes to parts of text directly, this is called Direct formatting (also called manual formatting). The formatting is applied only to the selected area of the document. If the document has several paragraphs, frames, or any other object, you apply direct formatting on each object. Direct formatting is available with the Format menu and with the Formatting toolbar.

A direct formatting attribute applied on a object overrides the corresponding attribute of the style applied to the object.

Formatering

Med formatering menas den visuella textlayout som görs i ett ordbehandlings- eller DTP-program. I formateringen omfattas pappersformat, sidmarginaler, teckensnitt och teckensnittseffekter samt indrag och avstÄnd. Du kan formatera text direkt eller med de formatmallar som ingÄr i LibreOffice.

Förankra

Some windows in LibreOffice, for example the Styles window and the Navigator, are "dockable" windows. You can move these windows, re-size them or dock them to an edge. On each edge you can dock several windows on top of, or alongside each other; then, by moving the border lines, you can change the relative proportions of the windows.

To undock and re-dock, holding down the key, double-click a vacant area in the window. In the Styles window, you can also double-click a gray part of the window next to the icons, while you hold down the key.

Förankra (AutoHide)

Vid alla fönsterkanter dÀr ett annat fönster Àr förankrat visas en knapp som du kan anvÀnda för att visa, dölja och fixera fönstret.

Half-width and Full-width Characters

Half-width and full-width are properties used to differentiate characters used by some East Asian languages and scripts, mainly Chinese, Japanese, and Korean (CJK).

The Han characters, Hiragana and Katakana characters, as well as Hangul characters used by these scripts are usually of square shape, and on fixed-width (monospace) display they occupy space of two Latin/ASCII characters. They are therefore called full-width characters, while the letters in Latin alphabet, digits, and punctuation marks included in ASCII character set are called half-width characters.

For historical reasons, a set of square-shaped Latin letters, digits, and punctuation marks are also defined and used in CJK typography, in addition to or in place of their half-width counterparts. They are called full-width forms. Similarly, there are also half-width forms of the usually full-width Katakanas and Hangul Jamos, and they have narrower shapes instead of square ones. A character's half-width and full-width forms are essentially two ways of writing the same character, just like uppercase and lowercase forms of Latin alphabet. LibreOffice supports conversion between half-width and full-width, as well as ignoring width difference when matching text strings.

IME

IME stÄr för Input Method Editor. Det Àr ett program dÀr anvÀndaren kan skriva komplexa tecken frÄn icke-vÀstliga teckenuppsÀttningar med ett vanligt tangentbord.

JDBC

Du kan anvÀnda API:t Java Database Connectivity (JDBC) för att ansluta till en databas frÄn LibreOffice. Drivrutinerna till JDBC Àr skrivna i programmeringssprÄket Java och Àr plattformsoberoende.

Kerning

Kerning Àr en engelsk beteckning för att minska eller öka avstÄndet mellan bokstavspar, t.ex. mellan V och a. PÄ sÄ sÀtt uppnÄr man en optisk utjÀmning av teckenbilden.

Kerningtabeller innehÄller information om vilka bokstavspar som behöver mer utrymme. Tabellerna ingÄr vanligen i definitionen av ett teckensnitt.

Komplex Textlayout (CTL)

SprÄk med komplexa skript kan ha nÄgra eller flera av följande kÀnnetecken:

För nÀrvarande stöder LibreOffice hindi, thai, hebreiska och arabiska som CTL-sprÄk.

Enable CTL support using - Language Settings - Languages.

LĂ€nk

The Links to External Files command is found in the Edit menu. The command can only be activated when at least one link is contained in the current document. When you insert a picture, for example, you can either insert the picture directly into the document or insert the picture as a link.

NÀr ett objekt infogas direkt i ett dokument, ökar dokumentets storlek med (minst) objektets storlek. Du kan spara dokumentet och öppna det pÄ en annan dator, och det infogade objektet finns fortfarande pÄ sin plats.

Om du infogar objektet som lÀnk, skapas bara en referens till filnamnet. Dokumentets filstorlek ökar bara med det utrymme som lÀnken upptar. Men om du öppnar dokumentet pÄ en annan dator, mÄste den lÀnkade filen finnas pÄ exakt den adress som referensen anger för att objektet ska kunna visas.

Use Edit - Links to External Files to see which files are inserted as links. The links can be removed if required. This will break the link and insert the object directly.

ODBC

ODBC (Open Database Connectivity) Àr ett standardprotokoll med vilket program kan fÄ Ätkomst till databassystem. Det sprÄk som anvÀnds i sökningarna Àr SQL (Structured Query Language). I LibreOffice kan du för varje databas bestÀmma om sökningar ska göras med SQL-kommandon. Du kan ocksÄ anvÀnda den interaktiva hjÀlpen och definiera sökningen med nÄgra musklickningar varefter den översÀtts automatiskt till SQL av LibreOffice.

OLE

OLE-objekt (Object Linking and Embedding) kan lÀnkas till ett mÄldokument eller bÀddas in i dokumentet. Om du bÀddar in objektet skapas en kopia av objektet och information om kÀllprogrammet i mÄldokumentet. Om du vill redigera objektet aktiverar du kÀllprogrammet genom att dubbelklicka pÄ objektet.

Objekt

Ett objekt Àr ett element pÄ bildskÀrmen som innehÄller information. Det kan t.ex. röra sig om anvÀndningsdata som text eller grafik.

Objekt Àr sjÀlvstÀndiga och pÄverkar inte varandra. Det finns sÀrskilda kommandon för varje objekt som innehÄller data. Ett grafikobjekt förses t.ex. med kommandon för bildredigering och en tabell med kommandon för berÀkning.

OpenGL

OpenGL Àr ett sprÄk för 3D-grafik som Àr utvecklat av SGI (Silicon Graphics Inc). Det finns tvÄ vanliga varianter av sprÄket: Microsoft OpenGL, som Àr utvecklat för att anvÀndas med Windows NT, och Cosmo OpenGL som tillverkas av SGI. Det senare Àr ett oberoende grafiksprÄk för alla plattformar och alla typer av datorer, som t.o.m. gÄr att anvÀnda pÄ datorer som saknar sÀrskild maskinvara för 3D-grafik.

PNG

PNG (Portable Network Graphics) Àr ett grafikfilformat. PNG-filer komprimeras med den komprimeringsfaktor du vÀljer och utan att data gÄr förlorade, till skillnad frÄn JPG-formatet.

Page line-spacing (register-true)

In LibreOffice, the register-true feature is called Page line-spacing.

Page line-spacing refers to the coincident imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The page line-spacing feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text. The page line-spacing term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other.

Page line-spacing printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (for example, in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing.

PrimÀrnyckel

En primÀrnyckel fungerar som unik identifierare för databasfÀlt. Unik identifiering av databasfÀlt anvÀnds i relationsdatabaser för att komma Ät data i andra tabeller. Om en annan tabell refererar till en primÀrnyckel kallas den sekundÀrnyckel.

I LibreOffice definierar du primÀrnycklar i utkastvyn av en tabell genom att vÀlja motsvarande kommando för det markerade fÀltet pÄ snabbmenyn till ett radhuvud.

RTF

RTF (Rich Text Format) Àr ett filformat som Àr framtaget för utbyte av textfiler. En sÀrskild funktion Àr att formatering konverteras till lÀsbar textinformation. Det innebÀr att filerna tyvÀrr blir ganska stora jÀmfört med andra filformat.

Relationsdatabas

Ett RDBMS (eng. Relational Database Management System) Àr ett databassystem dÀr data hanteras i form av tabeller som Àr kopplade till varandra. En vÀl planerad databas kan vara uppbyggd sÄ att varje uppgift bara behöver matas in en gÄng men ÀndÄ kan granskas i flera olika sammanhang.

Ett RDBMS (Relational Database Management System) Àr ett program dÀr du kan skapa, uppdatera och administrera en relationsdatabas. Ett RDBMS tar emot SQL-uttryck (Structured Query Language) frÄn en anvÀndare eller ett program och skapar, uppdaterar eller ger Ätkomst till databasen.

Ett typiskt exempel pÄ en relationsdatabas Àr ett företags databas med tabeller för kunder, inköp och fakturor. I fakturatabellen finns inga kunddata eller inköpsdata, men dÀremot referenser i form av relationslÀnkar, eller relationer, till respektive fÀlt i kund- och inköpstabellen (t.ex. fÀltet för kund-ID i kundtabellen).

Rotationsknapp

  1. I formulÀrkontroller Àr rotationsfÀltet en egenskap av numeriska fÀlt, valutafÀlt, datumfÀlt eller tidsfÀlt. Om egenskapen "RotationsfÀlt" Àr aktiverad visar fÀltet nÄgra symboler med pilar som pekar Ät motsatt hÄll, antingen vertikalt eller horisontellt.

  2. I Basic-IDE Àr rotationsfÀltet namnet som anvÀnds för ett numeriskt fÀlt tillsammans med tvÄ pilsymboler.

You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the Up Arrow or Down Arrow symbols on the spin button. On the keyboard you can press the Up Arrow and Down Arrow keys to increase or reduce the value. You can press the Page Up and Page Down keys to set the maximum and minimum value.

If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a measurement unit, for example, 1 cm or 5 mm, 12 pt or 2".

SQL

SQL (Structured Query Language) Àr ett sprÄk som anvÀnds för databasfrÄgor. I LibreOffice kan du antingen formulera frÄgor i SQL eller interaktivt med musen.

SQL-databas/SQL-server

En SQL-databas Àr ett databassystem med ett SQL-grÀnssnitt. SQL-databaser anvÀnds ofta i klient-server-nÀtverk dÀr olika klienter har Ätkomst till en central server (till exempel en SQL-server). DÀrför kallas de Àven SQL-serverdatabaser, eller bara SQL-servrar.

I LibreOffice kan du integrera externa SQL-databaser. Databaserna kan finnas pÄ din lokala hÄrddisk eller i nÀtverket. Du kommer Ät dem via antingen ODBC, JDBC eller via en integrerad "native" drivrutin i LibreOffice.

Spara relativt och absolut

In various dialogs (for example, Tools - AutoText) you can select whether you want to save files relatively or absolutely.

Om du vÀljer att spara relativt, kommer referenserna till inbÀddade grafikobjekt eller andra filbaserade objekt i dokumentet att infogas i en form som utgÄr frÄn dokumentets plats i filsystemet. Det spelar ingen roll om den refererade katalogstrukturen befinner sig pÄ t.ex. enhet C: eller enhet D: respektive volym HD1, HD2 eller nÄgon annanstans. Filerna kommer hur som helst att hittas (sÄ lÀnge referensfilen finns kvar i samma enhet eller volym). Detta Àr sÀrskilt viktigt om du lÀgger upp en katalogstruktur pÄ en Internet-server, t.ex. i en hemsidesmapp hos Internet-leverantören.

Om du föredrar att spara absolut definieras alla referenser till andra filer ocksÄ som absoluta, baserade pÄ respektive enhet, volym eller rotkatalog. Fördelen Àr att det dokument som innehÄller referenserna kan flyttas till andra kataloger eller mappar utan att referenserna blir ogiltiga.

Talsystem

Ett talsystem bestÀms av antalet tecken som Àr tillgÀngliga för att representera tal. Decimalsystemet Àr t.ex. baserat pÄ talen 0-9, det binÀra systemet Àr baserat pÄ talen 0 och 1 och det hexadecimala systemet Àr baserat pÄ 16 tecken: 0-9 och A-F.

Änkor och horungar

Änkor och horungar Ă€r typografiska beteckningar av mycket gammalt datum. En Ă€nka Ă€r nĂ€r sista raden i ett stycke stĂ„r överst pĂ„ nĂ€sta sida. En horunge Ă€r omvĂ€nt nĂ€r den första raden i ett stycke stĂ„r ensam lĂ€ngst ner pĂ„ en sida. I ett textdokument i LibreOffice kan du undvika dessa fenomen automatiskt genom att stĂ€lla in styckeformatmallen pĂ„ det sĂ€ttet. Du kan t.o.m. vĂ€lja hur mĂ„nga rader som minst mĂ„ste förekomma tillsammans pĂ„ en sida.

Please support us!