Så här använder du det här kommandot...

Open file with example:

Symbol

Teckenfärg

Ikon

Radavstånd: 1

Ikon

Radavstånd: 1,5

Ikon

Radavstånd: 2

Symbol

Upphöjt

Symbol

Nedsänkt

Ikon

Linjestil

Symbol

Linjefärg

Symbol

Linjebredd

Symbol

Ytstil/-fyllning

Ikon

Justera överkant

Ikon

Justera nederkant

Ikon

Justera centrerat vertikalt

Ikon

Överta

Ikon

Avbryt

Ikon

Upp en nivå

Symbol

Skapa ny mapp

Ikon

Upp en nivå

Symbol

Skapa ny mapp

Ikon

Gå till föregående kommentar

Ikon

Gå till nästa kommentar

Ikon

Öppna fil

Ikon

Spara som

Ikon

Exportera som PDF direkt

Stötta oss!