Omvandling av måttenheter

I vissa dialogrutor kan du ange mått i inmatningsrutor. Om du bara anger ett numeriskt värde används standardmåttenheten.

Du definierar standardmåttenheten för Writer-textdokument i den dialogruta som öppnas när du väljer – LibreOffice Writer – Allmänt. För Calc, Draw och Impress öppnar du ett dokument av den aktuella typen och öppnar sedan fliken Allmänt, som för Writer.

I inmatningsrutor för längdenheter kan du också lägga till enhetsförkortningen enligt följande lista:

Enhetsförkortning

Förklaring

mm

millimeter

cm

centimeter

tum eller "

tum

pi

pica

pt

punkt


Följande formler konverterar enheterna:

Öppna Format - Stycke - Indrag och avstånd i till exempel ett textdokument. Om du vill dra in det aktuella stycket med en tum skriver du 1 tum eller 1" i rutan "Före text". Om du vill dra in stycket med 1 cm skriver du 1 cm i inmatningsrutan.

Symbolen Tips

Om du vill mata in det högsta eller minsta tillåtna värdet klickar du på det aktuella värdet och trycker sedan på tangenten PgUp eller PgDn.


Stötta oss!