Lista över internet-termer

Om du är ny på internet så kommer du att stöta på obekanta termer: webbläsare, bokmärken, mejl, hemsidor, sökmotorer, och många fler. För att underlätta de första stegen tar den här gloslistan upp och förklarar några av de viktigaste termerna som du kommer att hitta på internet, intranät, mejl och webbnyheter.

Bildkarta

An ImageMap is a reference-sensitive graphic or frame. You can click on defined areas of the graphic or frame to go to a target (URL), which is linked with the area. The reference areas, along with the linked URLs and corresponding text displayed when resting the mouse pointer on these areas, are defined in the ImageMap Editor.

Det finns två typer av bildkarteformat. Klientsidebildkartor evalueras på klientsidan, din dator, som laddar grafiken från nätet. Serversidebildkartor evalueras på servern som tillhandhåller HTML-sidan. Vid serversideevaluering skickas koordinaterna från klick i bildkartan till servern och utvärderas där innan svara kommer. Vid klientsideevaluering hanteras URL:en om du klickar på en hotspot i bildkartan som en vanlig länk. URL:en visas oftast nedanför muspekaren när du drar den över bildkartan.

En bildkarta kan användas på olika sätt och varar lagrade i olika format.

Bildkarteformat

Bildkartor tolkas antingen i webbläsaren på din dator eller på servern som du hämtade html-sidan från.

CMIS

Standarden Content Management Interoperability Services (CMIS) definierar en domänmodell, webbtjänster och AtomPub-bindning som ger större interoperabilitet mellan Enterprise Content Management-system (ECM-systems). CMIS använder webbtjänster och webb-2.0-gränssnitt för att möjliggöra information att delas över internet-protokoll i leverantörsneutrala format för dokumentsystem inom det egna företaget eller mellan olika företag.

FTP

FTP står för File Transfer Protocol och är ett av de vanligaste protokollen för att skicka filer över internet. En FTP-server är ett program på en server ansluten till internet som lagrar filer för överföring genom FTP. FTP hanterar överföringen av filer, tillhandahåller HTTP (Hypertext Transfer Protocol) kopplingen mellan och dataöverföringen mellan webbservern och klienten (webbläsaren).

HTML

HTML (Hypertext Markup Language) är ett uppmärkningsspråk för dokument som används på webben. Det är en enklare variant av SGML och integrerar text, bild, video och ljud.

Om du vill skriva HTML direkt, till exempel för övningar, kom ihåg att HTML-sidor är rena textfiler. Spara ditt dokument med typen Text och ge filen extensionen .HTML. Undvik att använda diakritiska tecken och andra tecken från den utökade teckenuppsättningen. Om du vill öppna dokumentet i LibreOffice och redigera HTML-koden, använd typen Text och inte typen Webbsida.

Det finns gott om introduktionsmaterial för html-kodning på internet.

HTTP

HTTP-protokollet är till för överföring av poster av webbdokument mellan webbserverar (värdar) och webbläsare (klienter).

Hyperlänk

Hyperlänkar är korsreferenser, de får egen färg och aktiveras med fokus och Enter eller musklick. Med hyperlänkar kan läsaren hoppa till andra avsnitt i samma dokument eller relaterad information i externa dokument.

I LibreOffice kan du tilldela hyperlänkar till text, grafik eller ramar (se tHyperlänk-dialogikonen i standardverktygslisten).

Java

Programmeringsspråket Java är ett plattformsoberoende programmeringsspråk som är särskilt lämpat för internet. Webbsidor och appar programmerade i Java kan användas på många moderna operativsystem och arkitekturer. Java-program kompileras till ett bytekod-format som sedan kan köras i en virtuell Java-miljö.

Klientside-bildkartor

The area of the picture or frame where the reader can click is indicated by the appearance of the linked URL when the mouse passes over the area. The ImageMap is stored in a layer below the picture and contains information about the referenced regions. The only disadvantage of Client Side ImageMaps is that older Web browsers cannot read them; a disadvantage that will, however, resolve itself in time.

When saving the ImageMap, select the file type SIP - StarView ImageMap. This saves the ImageMap directly in a format which can be applied to every active picture or frame in your document. However, if you just want to use the ImageMap on the current picture or frame, you do not have to save it in any special format. After defining the regions, simply click Apply. Nothing more is necessary. Client Side ImageMaps saved in HTML format are inserted directly into the page in HTML code.

Proxy

A proxy is a computer in the network acting as a kind of clipboard for data transfer. Whenever you access the Internet from a company network and request a Web page that has already been read by a colleague, the proxy will be able to display the page much quicker, as long as it's still in the memory. All that has to be checked in this case is that the page stored in the proxy is the latest version. If this is the case, the page won't have to be downloaded from the much slower Internet but can be loaded directly from the proxy.

Ramar

Ramar är användbara för att göra layout på HTML-sidor. LibreOffice använder flytande ramar där du kan placera objekt som bilder, filmer och ljudklipp. Kontextmenyn för en ram visar alternativ för att återställa eller redigera ram-innehållet. Vissa av kommandona listas också under Redigera - Objekt när ramen är vald.

SGML

SGML står för "Standard Generalized Markup Language". Det vill säga ett generellt uppmärkninggpråk. SGML bygger på idén att dokument kan ha struktur och andra semantiska element som beskrivs utan att det sägs hur dessa element ska presenteras / visas. Presentationen av sådana dokument kan variera med avseende på presentationsmedia eller stilpreferenser. I strukturerade texter, definierar inte enbart SGML själva strukturen (i en DTD = Document Type Definition) utan ser också till att strukturerna är konsekvent använda.

HTML är en applikation av SGML. Det betyder att de flesta webbläsare stöder en del av SGML-standarden och att de flesta SGML-kapabla system kan producera HTML-sidor.

Serverside-bildkartor

Server Side ImageMaps appear for the reader as a picture or frame on the page. Click on the ImageMap with the mouse, and the coordinates of the relative position are sent to the server. Aided by an extra program, the server then determines the next step to take. There are several incompatible methods to define this process, the two most common being:

LibreOffice skapar bildkartefiler för båda metoderna. Välj formatet från listan Filtyp under Spara som-dialogrutan i Bildkarteredigeraren. Separata bildkartefiler skapas som du laddar upp till servern. Fråga din nätverksadministratör vilken typ av bildkartefiler som stöds av servern och hur du kan delta i utvärderingsprogrammet.

Sökmotorer

En sökmotor är ett program på den egna datorn eller tjänst på internet som kan utforska stora mängder information utifrån sökord.

Taggar / etiketter

HTML-sidor innehåller instruktioner för struktur och formatering som kallas taggar. Taggarna är element med omgivande vinkelparenteser från dokumentbeskrivningsspråket HTML. Många taggar innehåller ofta även text i form av attribut och hyperlänkreferenser. Titlar kan vara uppmärkta med till exempel <h1> innan och </h1> efter titeln. En del taggar är endast punktvisa till exempel <br /> för en radbrytning eller <img ...> för att länka till grafik och bilder.

URL

Den uniforma resurslokaliseraren (URL) visar adressen för ett dokument eller en server på internet. URL-strukturen beror på typen och anges oftast på formen service://värdnamn:port/sökväg/sida#bokmärke, men alla delar krävs inte alltid. En URL kan vara en FTP-adress, en WWW-(HTTP)-adress, en filadress eller en mejladress.

WebDAV

Kortform av Web-based Distributed Authoring and Versioning, en mängd standardutökningar till HTTP från IETF för plattformsoberoende hantering och redigering av filer på webbservrar. WebDav använder XML-egenskaper på metadata, låsning - som hindrar att olika personer skriver över varandras ändringar - namnrymdshantering och fjärrhantering av filer. WebDav benämns ibland enbart Dav.

ePub

ePub är en standard för elektroniska böcker med filnamnsändelsen .epub som kan laddas ner och läsas på olika enheter som mobiltelefoner, paddor, datorer eller e-boksläsare.

ePub är en teknisk standard från W3C:s publiceringsgrupp. ePub är ett populärt format då det är öppet och baseras på HTML.

En publikation i ePub-format levereras som en enda arkiv-fil. I den zippade arkiv-filen finns en webbplats som innehåller HTML-filer, bilder, samt CSS-filer och andra resurser, till exempel tillhörande metadata, multimedia-filer och interaktivitetsresurser.

Stötta oss!