Vanliga knappar

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Färdigställ

Tillämpar alla ändringar och stänger guiden.

Verktygsrader

Om du klickar på pilen som finns bredvid vissa ikoner öppnas en verktygsrad. Du flyttar en verktygsrad genom att dra titelraden. Så fort du släpper musknappen stannar listen på den nya positionen. Dra titelraden till en annan plats eller dra den till kanten av ett fönster om du vill förankra fältet. Du stänger en verktygsrad genom att klicka på ikonen Stäng fönster. Du visar verktygsraden igen genom att välja Visa - Verktygsrad - (namn på verktygsrad).

Rotationsruta

  1. I formulärkontroller är rotationsfältet en egenskap av numeriska fält, valutafält, datumfält eller tidsfält. Om egenskapen "Rotationsfält" är aktiverad visar fältet några symboler med pilar som pekar åt motsatt håll, antingen vertikalt eller horisontellt.

  2. I Basic-IDE är rotationsfältet namnet som används för ett numeriskt fält tillsammans med två pilsymboler.

You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the Up Arrow or Down Arrow symbols on the spin button. On the keyboard you can press the Up Arrow and Down Arrow keys to increase or reduce the value. You can press the Page Up and Page Down keys to set the maximum and minimum value.

If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a measurement unit, for example, 1 cm or 5 mm, 12 pt or 2".

Konvertera

Om du klickar dig framåt genom dialogrutan heter den här knappen Nästa. På den sista sidan heter knappen Konvertera. Konverteringen utförs när du klickar på knappen.

Snabbmeny

To activate the context menu of an object, first click the object with the mouse button to select it, and then, . Some context menus can be called even if the object has not been selected. Context menus are found just about everywhere in LibreOffice.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element utan att begära bekräftelse.

Mått

You can enter values in the input fields in different units of measurement. The default unit is inches. However, if you want a space of exactly 1 cm, then type "1cm". Additional units are available according to the context, for example, 12 pt for a 12 point spacing. If the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value.

Stäng

Stänger dialogrutan och sparar alla ändringar.

Stäng

Stänger dialogrutan.

Överta

De ändrade eller markerade värdena börjar gälla utan att dialogrutan stängs.

This option appears only for Paragraph Style, Frame Style, and Page Style.

This option appears only for Paragraph Style and Character Style.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Icon shrink

Förminska

Icon Expand

Expand

Förhandsgranskningsfält

Displays a preview of the current selection.

Preview

Displays a preview of the current selection.

Nästa

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Dialog Buttons

Återställ

Resets modified values back to the tab page previous values.

Avbryt

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Återställ

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Standard

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

warning

Ingen bekräftelseruta visas innan standardvärdena återställs.


Cancel

Closes dialog and discards changes on all tabs. If Apply was used, then changes after the last use of Apply are discarded.

Reset

Resets modified values on the current tab back to the values when the dialog was opened. If Apply is used before closing the dialog, then values are reset to those after the last use of Apply.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

Reset to Parent

Values for the current tab are set to those found in the corresponding tab of the style specified in “Inherit from” in Organizer. In all cases, also when “Inherit from” is “- None -”, current tab values specified in “Contains” are removed.

This option appears only for Paragraph Style, Character Style, and Frame Style.

Tillbaka

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Options

Click the Options label to expand the dialog to show further options. Click again to restore the dialog.

Se även följande funktioner:

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Om ett fel inträffar returnerar funktionen ett logiskt eller numeriskt värde.

(This command is only accessible through the context menu).

När du dubbelklickar på ett verktyg kan du använda det till flera aktiviteter. Om du aktiverar verktyget med en enkel klickning återgår det till föregående markering när aktiviteten är utförd.

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Apply

Applies the modified or selected values without closing the Options dialog.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Stötta oss!