Funktioner i LibreOffice Draw

Med LibreOffice Draw kan du skapa enkla eller komplicerade teckningar och exportera dem i ett antal vanliga bildformat. Du kan också infoga tabeller, diagram, formler och andra objekt som är skapade i LibreOffice-program i ett teckningsdokument.

Vektorgrafik

LibreOffice Draw skapar vektorgrafik med linjer och kurvor som är definierade av matematiska vektorer. Vektorer beskriver linjer, ellipser och polygoner efter deras geometri.

Skapa 3D-objekt

Du kan skapa enkla 3D-objekt som kuber, klot och cylindrar i LibreOffice Draw, och dessutom ändra objektens ljuskälla.

Raster och hjälplinjer

Raster och hjälplinjer ger visuell assistans när du justerar objekt i en teckning. Du kan också välja att fästa ett objekt mot en rasterlinje, hjälplinje eller kanten på ett annat objekt.

Visa relationer genom att sammanbinda objekt

You can connect objects in LibreOffice Draw with special lines called "connectors" to show the relationship between objects. Connectors attach to gluepoints on drawing objects and remain attached when the connected objects are moved. Connectors are useful for creating organization charts and technical diagrams.

Visa dimensioner

I tekniska diagram visas ofta dimensionerna för objekten i teckningen. I LibreOffice Draw använder du dimensionslinjer om du vill beräkna och visa linjära dimensioner.

Galleri

Galleriet innehåller bilder, animationer, ljud och andra objekt som du kan infoga och använda i teckningsdokument liksom i andra LibreOffice-program.

Grafiska filformat

LibreOffice Draw kan exportera till många vanliga grafiska filformat, till exempel BMP, GIF, JPG och PNG.

Stötta oss!