Verktygsraden Ritverktyg

Verktygsraden Ritverktyg innehåller de viktigaste ritverktygen.

Urval

Gör att du kan välja objekt i det aktuella dokumentet.

Icon

Markering

Rektangel

Ritar en fylld rektangel där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill placera ett hörn av rektangeln och dra till önskad storlek. Du kan rita en kvadrat genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Rektangel

Ellips

Ritar en fylld ellips där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill rita ellipsen och dra till önskad storlek. Du kan rita en cirkel genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ellips

Text

Ritar en textruta där du klickar eller drar i det aktuella dokumentet. Klicka var som helst i dokumentet och skriv eller klistra in texten.

Symbol

Text

Kurva

Ikonen Kurva på verktygsraden Ritverktyg öppnar verktygsraden Linjer där du kan lägga till linjer och former på den aktuella bilden.

Symbol

Kurva

Förbindelse

Ikon

Förbindelse

Öppna verktygsraden Förbindelser om du vill lägga till förbindelser till objekt i den aktuella bilden. En förbindelse är en linje som sammanfogar objekt och som fortsätter att vara ansluten när objekten flyttas. Om du kopierar ett objekt med en förbindelse så kopieras även förbindelsen.

Linjer och pilar

Öppnar verktygsraden Pilar där du kan infoga linjer och pilar.

3D-objekt

Öppnar verktygsraden 3D-objekt. Objekten är tredimensionella med djup, ljuseffekter och reflektion. Varje infogat objekt utgör inledningsvis en 3D-scen. Du kan trycka på F3 för att lägga in scenen. För de här 3D-objekten kan du öppna dialogrutan 3D-effekter och redigera egenskaperna.

Symbol

3D-objekt

Grundformer

Öppnar verktygsraden Grundformer från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Basic shapes

Grundformer

Symbolformer

Öppnar verktygsraden Symbolformer från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Symbol Shapes

Symbolformer

Blockpilar

Öppnar verktygsraden Blockpilar från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Block arrows

Blockpilar

Flödesscheman

Öppnar verktygsraden Flödesscheman från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Flowcharts

Flödesscheman

Förklaringar

Öppnar verktygsraden Förklaringar från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Callouts

Förklaringar

Stjärnor och banderoller

Öppnar verktygsraden Stjärnor och banderoller från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Stars

Stjärnor

Punkter

Gör att du kan redigera punkter i teckningen.

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Till kurva

Omvandlar det markerade objektet till en Bézierkurva.

Till polygon

Omvandlar det markerade objektet till en polygon (ett slutet objekt som avgränsas med räta linjer). Objektets utseende påverkas inte. Om du vill kan du högerklicka och välja Redigera punkter för att visa ändringarna.

Transformations

Ändrar form, orientering eller fyllning hos markerat/markerade objekt.

Justering

Ändrar justeringen av markerade objekt.

Symbol

Justering

Placering

Ändrar det markerade objektets staplingsordning.

Symbol

Placering

Från fil

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Infoga

Symbol

Infoga

Formulärkontroller

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon Select

Formulärkontroller

Extrusion On/Off

Kopplar på och av 3D-effekter för markerade objekt.

Stötta oss!