Symbollister

I det här avsnittet finns en översikt över de symbollister som är tillgängliga i LibreOffice Draw.

Den här översikten beskriver standardkonfigurationen för ikonrader i LibreOffice.

Standardrad

Standardraden finns i alla LibreOffice-program.

Verktygsraden Ritverktyg

Verktygsraden Ritverktyg innehåller de viktigaste ritverktygen.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Raden Linje och fyllning

Raden Linje och fyllning innehåller kommandon och alternativ som du kan tillämpa i den aktuella vyn.

Verktygsraden Tabell

Verktygsraden Tabell innehåller funktioner som du använder när du arbetar med tabeller. Den visas när du ställer markören i en tabell.

Verktygsraden Textformatering

Om du vill visa verktygsraden Textformatering ställer du markören inuti ett textobjekt.

Verktygsraden Bild

Du kan använda den här bildraden för att ange det markerade objektets färg, kontrast och ljusstyrka.

Verktygsraden Redigera punkter

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

Verktygsraden Alternativ

Du visar verktygsraden Alternativ genom att välja Visa - Verktygsrader - Alternativ.

Färglisten

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Statuslist

På statusraden visas information om dokumentet och det markerade objektet. Du kan klicka på vissa objekt på statusraden för att öppna en dialogruta med fler alternativ.

3D Settings

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

Fontwork

Verktygsraden Fontwork öppnas när du markerar ett Fontwork-objekt.

Infoga

Stötta oss!