Menyer

Här hittar du beskrivningen av alla menyer med undermenyer och dialoger som finns i LibreOffice Draw.

Symbolen Info

Kommandona för att till exempel redigera, se, placera, formatera och skriva ut ett dokument eller dokumentets innehåll, går bara att använda om dokumentet är öppet och aktivt. Aktivt innebär här att dokumentet måste vara i förgrunden på bildskärmen. Om du vill använda kommandon till ett objekt i dokumentet måste objektet vara markerat.


Varningssymbol

Menyerna är sammanhangsberoende. Detta innebär att vilka menyposter som visas beror på vad du arbetar med. Om markören står i text visas de menykommandon som behövs för att redigera text. Om du har markerat grafik i ett dokument visas de menyposter som används för att redigera grafik.


Arkiv

This menu contains general commands for working with Draw documents, such as create, open, close and print. To close LibreOffice Draw, click Exit.

Edit

The commands in this menu are used to edit Draw documents (for example, copying and pasting).

Visa

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Insert

This menu allows you to insert elements, such as graphics and guides, into Draw documents.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Page

This menu provides drawing page management and navigation commands.

Shape

This menu provides shape objects management.

Tools

Fönster

Innehåller kommandon för att anpassa och visa dokumentfönster.

Help

På Hjälp-menyn kan du öppna och använda hjälpsystemet i LibreOffice.

Stötta oss!