Menyer

Här hittar du beskrivningen av alla menyer med undermenyer och dialoger som finns i LibreOffice Draw.

Symbolen Info

Kommandona för att till exempel redigera, se, placera, formatera och skriva ut ett dokument eller dokumentets innehåll, går bara att använda om dokumentet är öppet och aktivt. Aktivt innebär här att dokumentet måste vara i förgrunden på bildskärmen. Om du vill använda kommandon till ett objekt i dokumentet måste objektet vara markerat.


Varningssymbol

Menyerna är sammanhangsberoende. Detta innebär att vilka menyposter som visas beror på vad du arbetar med. Om markören står i text visas de menykommandon som behövs för att redigera text. Om du har markerat grafik i ett dokument visas de menyposter som används för att redigera grafik.


Arkiv

Denna meny innehåller kommandon som du använder när du hanterar dokument i sin helhet. Du kan t.ex. skapa ett nytt dokument, öppna, stänga och skriva ut dina dokument, ange dokumentegenskaper med mera. När du vill avsluta ditt arbete med LibreOffice Draw klickar du på menykommandot Avsluta.

Edit

The commands in this menu are used to edit Draw documents (for example, copying and pasting).

Visa

Anger egenskaper för hur dokumentinnehållet visas i Draw.

Insert

This menu allows you to insert elements, such as graphics and guides, into Draw documents.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Page

This menu provides drawing page management and navigation commands.

Shape

This menu provides shape objects management.

Tools

This menu provides tools for LibreOffice Draw as well as access to language and system settings.

Fönster

Innehåller kommandon för att anpassa och visa dokumentfönster.

Hjälp

På Hjälp-menyn kan du öppna och använda hjälpsystemet i LibreOffice.

Stötta oss!