Lägga till text

Det finns flera typer av text som du kan lägga till i ett ritobjekt eller i en presentation:

Lägga till en textruta

 1. Click the Text iconIcon and move the mouse pointer to where you want to enter the text box.

 2. Dra en textruta till den storlek du vill ha i dokumentet.

 3. Skriv eller klistra in texten i textrutan.

Dubbelklicka på texten om du vill redigera den eller formatera textegenskaper, t.ex. teckenstorlek eller teckenfärg. Klicka på textrutans inramning om du vill redigera objektegenskaper, t.ex. inramningsfärg eller staplingsordning.

Anpassa text till ram

 1. Skapa en textruta på det sätt som beskrivs ovan.

 2. När ett textobjekt är markerat väljer du Format - Text. Dialogrutan Text öppnas.

 3. Avmarkera kryssrutan Anpassa höjd efter text på fliken Text och markera sedan kryssrutan Anpassa efter ram. Klicka på OK.

 4. Nu kan du ändra storlek och form på texten genom att ändra storlek på textrutan.

Text bunden till grafik

Du kan lägga till text i valfri grafik när du har dubbelklickat på grafiken.

Använd inställningarna i Format - Text för att bestämma textens position

 1. For example, click the arrow next to the Callouts iconIcon to open the Callouts toolbar.

 2. Markera en förklaring och flytta muspekaren dit du vill att förklaringen ska börja.

 3. Dra för att rita förklaringen.

 4. Ange texten.

Kopiera text

 1. Markera texten i Writer dokumentet.

 2. Kopiera texten till Urklipp (Redigera - Kopiera).

 3. Klicka på sidan eller bilden där du vill klistra in texten.

 4. Klistra in texten med hjälp av Redigera - Klistra in eller Redigera - Klistra in innehåll.

  Om du använder Klistra in innehåll kan du välja vilket textformat som ska klistras in. Beroende på format kan du kopiera olika textattribut.

Importera text

 1. Klicka på sidan eller bilden där du vill importera texten.

 2. Välj Infoga - Fil.

 3. Markera en textfil (*.txt) eller en HTML-fil och klicka på Infoga. Dialogrutan Infoga text öppnas. Klicka på OK för att infoga texten.

Stötta oss!