Rotera objekt

När du klickar på ett objekt första gången, visas de åtta handtagen som du kan använda om du vill ändra storleken. Du kan också ändra objektets placering på sidan genom att dra hela objektet.

Ikon

Select the object you want to rotate. On the Transformations toolbar in LibreOffice Draw or on the Drawing bar in LibreOffice Impress, click the Rotate icon.

Flytta pekaren till ett hörnhandtag så att pekaren ändras till en roteringssymbol. Rotera objektet genom att dra i handtaget.

Håll ned Skift-tangenten för att begränsa musrörelserna till 15 gradersmultipler.

Right-click the object to open the context menu. Choose Position and Size - Rotation to enter an exact rotation value.

Ikon

Om du klickar en gång till i objektet ser du de normala åtta handtagen igen. Men om du i stället dubbelklickar i objektet förändras de åtta handtagen och du ser en textmarkör i mitten av objektet. Du kan nu mata in en text som automatiskt är knuten till objektet.

Du förskjuter objektet vertikalt eller horisontellt genom att dra i ett av sidohandtagen.

Stötta oss!