instruktioner för hur du använder LibreOffice Draw

På hjälpsidan för LibreOffice Allmänt finns instruktioner som gäller alla komponenter, till exempel hur du arbetar med fönster och menyer, hur du anpassar LibreOffice, datakällor, galleriet, och dra-och-släpp.

Om du vill ha hjälp om en annan komponent byter du till hjälpen för den modulen med kombinationsfältet i navigeringsfönstret.

Redigera och gruppera objekt

Placera, justera och fördela objekt

Tona över två objekt

Rita sektorer och segment

Duplicera objekt

Gruppera objekt

Kombinera objekt och skapa former

Förbinda linjer

Sätta samman 3D-objekt

Rotera objekt

Redigera färger och texturer

Definiera egna färger

Ersätta färger med pipetten

Skapa gradientfyllningar

Redigera text

Lägga till text

Fontwork för grafiska textbilder

Arbeta med nivåer

Changing and Adding a Master

Ändra bakgrundsfyllning

About Layers

Insert or Modify Layer

Moving Objects to a Different Layer

Working With Layers

Flytta objekt

Övrigt

Kortkommandon för objekt - tillgänglighetsfunktion

Infoga bilder

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Kopiera grafik från galleriet

Infoga objekt från galleriet

Använda linjestilar med hjälp av verktygsraden

Defining Arrow Styles

Definiera linjestil

Använda fästpunkter

Stötta oss!