Kortkommandon för objekt - tillgänglighetsfunktion

Du kan skapa och redigera ritobjekt med tangentbordet.

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Så här skapar och redigerar du en rektangel

 1. Gå till verktygsraden Ritverktyg genom att trycka på F6.

 2. Tryck på högerpil tills du kommer till en verktygsradsikon med ett ritverktyg.

 3. Om det finns en pil bredvid ikonen öppnar ritverktyget en underordnad verktygsrad. Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen för att öppna den underordnade verktygsraden, och tryck sedan på högerpil eller vänsterpil för att markera en ikon.

 4. Press +Enter.

  Objektet skapas mitt i det aktuella dokumentet.

 5. To return to the document, press +F6.

  Du kan placera objektet där du vill ha det genom att använda piltangenterna. Om du vill välja ett kommando på snabbmenyn för objektet trycker du på Skift+F10.

Så här markerar du ett objekt

 1. Press +F6 to enter the document.

 2. Tryck på Tabb tills du kommer fram till objektet som du vill markera.

Stötta oss!