Sätta samman 3D-objekt

3D-objekt som vart och ett utgör en 3D-scen kan kombineras till en enda 3D-scen.

Så här kombinerar du 3D-objekt:

  1. Infoga ett 3D-objekt från verktygsraden 3D-objekt (till exempel en kub).

  2. Infoga ett andra 3D-objekt, t.ex. en kula, som är något större än kuben.

  3. Markera det andra 3D-objektet (klotet) och välj Redigera - Klipp ut.

  4. Gå in i kubens grupp. Klicka på kuben och tryck på F3.

  5. Välj Redigera - Klistra in. Båda objekten tillhör nu samma grupp. Om du vill kan du redigera de enskilda objekten eller ändra deras position i gruppen.

  6. Dubbelklicka utanför grupperingen för att avsluta den.

Symbolen Info

Subtraktioner och snittmängder går inte att göra med 3D-objekt.


Stötta oss!