Förbinda linjer

När du förbinder linjer dras de mellan närliggande slutpunkter.

Så här förbinder du linjer:

  1. Markera två eller flera linjer.

  2. Right-click and choose Shape - Connect.

Om du vill skapa ett slutet objekt högerklickar du på en rad och väljer Slut objekt.

Symbolen Info

Du kan bara använda kommandot Slut objekt på förbundna linjer, frihandslinjer och ofyllda kurvor.


Stötta oss!