Gruppera objekt

Flera objekt kan markeras tillsammans, grupperas, kombineras, sammansmältas, subtraheras och skäras.

Du kan också kombinera de här kommandona, t.ex. sammanfoga flera grupperingar till en enda grupp, lägga till en kombination och sammanfoga resultatet som grupp eller som kombination och så vidare.

Gruppering av objekt

Ikon

Select the objects you want to group and choose Shape - Group - Group.

Om du till exempel ritar en cykel kan du först konstruera ett hjul som består av däck, fälg, ekrar och nav och sedan gruppera de här objekten. Nu är det enkelt att rotera hjulet, kopiera det och flytta kopian. Sedan ritar du ramen och resten av cykeln och gör en ny gruppering av detta.

Du behöver inte upphäva en gruppering om du vill redigera ett delobjekt i grupperingen; det räcker om du "går in" i grupperingen. Då kan du redigera det önskade objektet och sedan lämna grupperingen igen.

Gå in i grupp

Ikon

Du går in i en grupp genom att först markera den (klicka på den eller använd tangentbordet - se vidare längre ner). Sedan kan du välja mellan att använda ett (snabb)menykommando eller tangenten F3 eller att dubbelklicka på gruppen för att gå in i den. Om du går in i gruppen genom att dubbelklicka är inget objekt i gruppen markerat.

Ikon

Om du vill avsluta en gruppering dubbelklickar du någonstans utanför den.

Stötta oss!