Skapa gradientfyllningar

En gradientfyllning är en stegvis blandning av två olika färger, eller nyanser av samma färg, som du kan använda på ett ritobjekt.

Så här använder du en färggradient:

 1. Markera ett ritobjekt.

 2. Välj Format - Yta och välj Färggradient under Fyllning.

 3. Välj en färggradient från listan och klicka på OK.

Skapa egna färggradienter

Du kan definiera egna gradienter och ändra befintliga gradienter, samt spara och läsa in en lista med gradientfiler.

Så här skapar du en egen färggradient:

 1. Välj Format - Yta och klicka på fliken Färggradienter.

 2. Välj en gradient som du vill använda som utgångspunkt för din nya gradient i listan med gradienter och klicka på Lägg till.

 3. Skriv ett namn för gradienten i textrutan och klicka sedan på OK.

  Namnet visas i slutet på gradientraden och är markerat för redigering.

 4. Klicka på Ändra för att spara ändringarna i den nya gradienten. I förhandsgranskningsfältet ser du hur gradienten kommer att se ut.

 5. Klicka på OK.

Så här ändrar du en färggradient interaktivt

Du kan justera en färggradients egenskaper samt transparensen för ett ritobjekt med musen.

Så här justerar du färggradienten för ett ritobjekt:

 1. Markera ett ritobjekt som har den gradient du vill ändra.

 2. Välj Format - Yta och klicka på fliken Färggradienter.

 3. Justera värdena för gradient efter behov och klicka på OK.

Symbolen Tips

Om du vill justera ett objekts transparens markerar du objektet och väljer Format - Yta och klickar på fliken Transparens.


Stötta oss!