Ersätta färger med pipetten

Du kan ersätta färger i bitmapbilder med verktyget Pipett.

Pipetten kan ersätta utvalda färger och liknande färger i ett toleransområde med andra färger. Du kan ersätta upp till fyra färger samtidigt. Om du inte tycker om ersättningen kan du återställa allt genom att klicka på Ångra på funktionslisten. Använd pipetten för att t.ex. anpassa färgerna på olika bitmaps till varandra eller för att ge en bitmap färgerna från din företagslogotyp.

Även attributet Transparens gäller som färg. Du kan ersätta transparensen i en bild med en färg, t.ex. med vitt. Det kan vara till hjälp om t.ex. din skrivardrivrutin har problem med att skriva ut transparenta grafikobjekt.

På samma sätt kan du använda verktyget Pipett för att göra en färg i bilden genomskinlig.

Så ersätter du färger med pipetten

Infoga en bild i ett bitmap-format (t.ex. BMP, GIF, JPG, TIF) eller i ett metafilformat (t.ex. WMF). Välj Infoga - Grafik i LibreOffice Draw och LibreOffice Impress.

  1. Menyn Verktyg - Beräkna

  2. Klicka på pipettikonen uppe till vänster i fönstret Pipett. Muspekaren blir till en särskild pekare som du kan använda till att peka på färgen som skall ersättas i det aktuella dokumentet. Färgfältet i fönstret Pipett visar färgen som är under muspekaren.

  3. Klicka med den vänstra musknappen när du har hittat färgen som skall ersättas. Den här färgen förs automatiskt in i den första av de fyra raderna i fönstret Pipett.

  4. I listrutan Ersätt med väljer du den nya färgen som skall ersätta den markerade färgen.

    Symbolen Info

    Detta ersätter alla förekomster av källfärgen i bilden.


  1. Om du vill ersätta en färg till i samma bearbetningssteg, kan du klicka i bockrutan framför Källfärg på nästa rad och upprepa steg 3 till 5.

  2. Klicka på Ersätt.

Symbolen Tips

Om du vill utvidga eller förminska färgvalsområdet, ökar eller minskar du toleransen för verktyget Pipett och upprepar valet.


Stötta oss!