Rita sektorer och segment

Verktygsraden Ellips innehåller verktyg för att rita ellipser och cirklar. Du kan också rita segment och sektorer av cirklar och ellipser.

Att teckna en ellips- eller cirkelsektor är en process i flera steg:

 1. Öppna verktygsraden Ellipser och klicka på ikonen Cirkelsektor eller EllipssektorIkon. Muspekaren ändras till ett hårkors med en mindre symbol för en sektor.

 2. Dra med nertryckt musknapp. Konturen av en cirkel följer musens rörelser.

  Symbolen Tips

  Om du vill skapa en cirkel genom att dra från mitten, trycker du på medan du drar.


 3. Släpp musknappen när cirkeln är så stor som du vill ha den. Nu ser du att en radie ritas i cirkeln som följer varje musrörelse.

 4. Ställ markören där du vill placera den första sektorgränsen och klicka.

  Symbolen Info

  Eftersom radien som följer pekaren är begränsad till cirkelgränserna kan du klicka var som helst i dokumentet.


 5. När du nu rör musen är den första radien definierad och en andra radie följer musens rörelse. Så fort du klickar igen är cirkelsektorn färdig.

Om du vill rita ett ellips- eller cirkelsegment följer du instruktionerna för att skapa en sektor baserat på en cirkel.

Det finns fler ikoner på den svävande listen Ellipser som du kan rita ellips- och cirkelbågar med. Även detta sker på samma sätt som beskrivs ovan, men i det här fallet ritas bara ellipsens eller cirkelns omfång.

Stötta oss!