Tona över två objekt

Med övertoning skapas figurer som är jämnt fördelade mellan två ritobjekt.

Symbolen Info

Kommandot för tona över är bara tillgängligt i LibreOffice Draw. Du kan däremot kopiera och klistra in objekt som tonats över till LibreOffice Impress.


Så här tonar du över två objekt:

  1. Håll ned Skift och klicka på varje objekt.

  2. Choose Shape - Cross-fading.

  3. Ange ett värde som anger antalet objekt mellan start och slut för toning i rutan Steg.

  4. Klicka på OK.

En grupp som innehåller de två originalobjekten och det givna antalet tonade objekt visas.

Illustration av övertoning

Du kan redigera individuella objekt i en grupp genom att klicka på gruppen och trycka på F3. Tryck ned +F3 för att gå ur gruppredigeringsläget.

Stötta oss!