Kombinera objekt och skapa former

Kombinerade ritobjekt beter sig som grupperade objekt förutom att du inte kan gÄ in i gruppen för att redigera de enskilda objekten.

Symbolen Info

Du kan bara kombinera 2D-objekt.


Kombinera 2D-objekt:

  1. Markera minst tvÄ 2D-objekt.

  2. Choose Shape - Combine.

I motsats till grupperingar hÀmtar ett kombinerat objekt egenskaperna frÄn objektet som Àr lÀngst ned i stapeln. Du kan dela upp kombinerade objekt men originalobjektets egenskaper gÄr förlorade.

NÀr du kombinerar objekt upptrÀder hÄl dÀr objekten överlappar varandra.

Illustration av kombinerade objekt

I illustrationen Àr de icke-kombinerade objekten placerade till vÀnster och de kombinerade objekten till höger.

Bilda former

Du kan skapa former genom att tillÀmpa kommandona Former - Sammanfoga, Dra ifrÄn och SkÀra av pÄ tvÄ eller fler ritobjekt.

Symbolen Info

Formkommandon fungerar bara pÄ 2D-objekt.


Skapade former hÀmtar egenskaperna frÄn det objekt som Àr lÀngst ned i stapeln.

SÄ hÀr skapar du en form:

  1. Markera minst tvÄ 2D-objekt.

  2. Choose Shape and one of the following:

Formkommandon

PÄ de följande bilderna ser du de ursprungliga ytorna till vÀnster och resultatet av kommandot bredvid till höger.

Former - SammansmÀlt

Illustration av sammanfogade former

De markerade polygonerna smÀlts samman sÄ att du fÄr ett objekt vars yta Àr summan av alla delobjekt (logiskt ELLER).

Former - Dra ifrÄn

Illustration av former som har dragits ifrÄn

Alla andra markerade polygoner dras ifrÄn den polygon som ligger underst.

Former - SkÀr av

Illustration av former som korsar varandra

De markerade polygonerna sammanfattas till en enda polygon som motsvarar snittmÀngden av alla ytor (logiskt OCH).

Ytan utanför det överlappande omrÄdet tas bort.

Please support us!