Definiera egna färger

Definiera anpassade färger och lägg till dem på den Anpassade färgpaletten.

Så här definierar du en egen färg:

 1. Choose Format - Area, click the Area tab and press the Color button. A table of the predefined palette colors is displayed.

  Varningssymbol

  Anpassade färger sparas i den Anpassade färgpaletten.


 2. Klicka på en färg i tabellen som liknar den du vill definiera. Du kan välja den likartade färgen från någon av de tillgängliga färgpaletterna i Färg området till vänster eller bland Senaste färger i listan nedanför färgtabellen. Färgen visas i förhandsvisningsrutan Nytt till höger om dialogfönstret.

 3. Klicka på knappen Välj för att öppna dialogfönstret Välj en färg.

  Symbolen Info

  LibreOffice använder endast RGB-färgmodellen för färgutskrifter. RGB-värden för den markerade färgen visas under förhandsvisningsfönstren.


 4. Press the Add button to add the custom color to the Custom color palette. A dialog box asking to enter a color name appears. Enter a unique name for the new color within all color names existing in the Custom color palette.

Symbolen Tips

To remove a color from the Custom color palette, select the Custom color palette in the Colors area, select the color to be deleted and click Delete.


Stötta oss!