Placera, justera och fördela objekt

Placera objekt

Varje objekt som du placerar i dokumentet läggs till direkt efter det föregående objektet. Gör så här om du vill ändra placering för ett valt objekt.

 1. Klicka på det objekt som du vill flytta.

 2. Choose Shape - Arrange to bring up the context menu and choose one of the arrange options:

  Längst fram placerar objektet framför alla andra objekt

  Längre fram flyttar objektet en plats framåt bland objekten

  Längre bak flyttar objektet en placering bakåt bland objekten

  Längst bak placerar objektet bakom alla andra objekt

  Bakom objektet placerar objektet bakom det objekt som du har markerat

Placera ett objekt bakom ett annat objekt

 1. Klicka på det objekt som du vill flytta.

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Behind Object. The mouse pointer changes to a hand.

 3. Klicka på det objekt bakom vilket du vill placera det valda objektet.

Ändra stapelordning för två objekt

 1. Markera båda objekten genom att trycka på Skift och sedan klicka på dem.

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Reverse.

Justera objekt

Med funktionen Justering kan du justera objekt i förhållande till varandra eller i förhållande till sidan.

 1. Markera ett objekt om du vill justera det efter sidan eller markera flera objekt om du vill justera dem i förhållande till varandra.

 2. Choose Shape - Align Objects and select one of the alignment options.

Fördela objekt

If you select three or more objects in Draw, you can also use the Distribute selection command to distribute the vertical and horizontal spacing evenly between the objects.

 1. Markera tre eller flera objekt som ska fördelas.

 2. Choose Shape - Distribution.

 3. Markera det horisontella och vertikala fördelningsalternativet och klicka på OK.

De markerade objekten fördelas jämnt utmed den horisontella eller vertikala axeln. De två yttersta objekten används som referenspunkter och flyttas inte när du använder kommandot Fördelning.

Stötta oss!