Kortkommandon för teckningsdokument

Här hittar du en lista med tangentkombinationer som du kan använda i teckningsdokument.

Dessutom gäller de allmänna tangentkombinationerna i LibreOffice.

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Funktionstangenter för teckningsdokument

Kortkommandon

Effekt

F2

Lägger till eller redigerar text.

F3

Öppnar en grupp så att du kan redigera enskilda objekt.

+F3

Stänger gruppredigering.

Skift+F3

Öppnar dialogrutan Duplicera.

F4

Öppnar dialogrutan Position och storlek.

F5

Öppnar Navigator.

F7

Kontrollerar stavning.

+F7

Öppnar Synonymordlista.

F8

Redigera punkter på/av.

+Skift+F8

Passar mot ramen.

Öppnar fönstret Formatmallar


Snabbkommandon för ritobjekt

Kortkommandon

Effekt

+ tangent

Zoomar in.

- tangent

Zoomar ut.

×-tangent (numeriska delen av tangentbordet)

Zoomar så att hela sidan fylls på skärmen.

÷-tangent (numeriska delen av tangentbordet)

Zoomar in aktuell markering.

+Skift+G

Grupperar markerade objekt.

Skift++A

Delar upp en grupp.

+Skift+K

Kombinerar markerade objekt.

+Skift+K

Delar upp markerade objekt.

+Skift++

Placerar överst.

++

Längre fram.

+-

Flyttar bakåt.

+Skift+-

Längst bak.


Speciella kortkommandon för teckningsdokument

Kortkommandon

Effekt

Page Up

Byt till föregående sida

Page Down

Byt till nästa sida

+ PageUp

Byt till föregående nivå

+ PageDown

Byt till nästa nivå

Piltangent

Flyttar det markerade objektet i pilens riktning

+Piltangent

Flyttar sidvyn i önskad riktning.

och klicka medan du drar ett objekt. Obs! du måste först aktivera alternativet Kopia vid förflyttning i - LibreOffice Draw - Allmänt (aktiv som standard).

När du flyttar det markerade objektet skapas en kopia.

+Retur med tangentbordsfokus (F6) på ett ritobjekt på verktygsraden Verktyg.

Infogar ett ritobjekt med standardstorlek i mitten av den aktuella vyn.

Skift+F10

Öppnar snabbmenyn för ett markerat objekt.

F2

Aktiverar textläget om ett textobjekt är markerat.

Retur

Aktiverar textläget om ett textobjekt är markerat.

+Retur

Aktiverar textläget om ett textobjekt är markerat. Om det inte finns några textobjekt eller om du har kommit till det sista textobjektet skapas en kopia av den aktuella sidan.

Tryck på och dra med musen för att rita eller ändra storlek på ett objekt från objektets mitt och utåt.

+ klicka på ett objekt

Markering av objekt som överlappar varandra. Objektet som ligger bakom det markerade objektet markeras.

+Skift+klicka på ett objekt

Markering av objekt som överlappar varandra. Objektet som ligger framför det markerade objektet markeras.

Skifttangent vid markering

Objekt läggs till markeringen om det ännu inte markerats eller tas bort från markeringen om det redan varit markerat innan.

Skift+ dra medan du flyttar ett objekt

Det markerade objektet flyttas exakt horisontellt eller vertikalt i den önskade riktningen.

Skifttangent vid förstora/skapa

Begränsar storleken för att behålla objektets ratio.

Tabbtangent

De enskilda objekten markeras i den ordning de skapades, från det första till det sista objektet.

Skift+tabbtangent

Markering av objekten i den ordning de skapades, från det sista till det första objektet.

Esc-tangent

Skiftar till markeringsläget om ett ritverktyg är aktivt. Avmarkerar ett markerat objekt. Stänger av textläget för ett objekt. Objektet fortsätter att vara markerat.


Kortkommandon för LibreOffice Impress

I den här listan finns de kortkommandon som finns i LibreOffice Impress.

Dessutom gäller de allmänna tangentkombinationerna i LibreOffice.

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

Tangentkombination

Effekt

Home/End

Flyttar fokus till första/sista bilden.

Vänsterpil/högerpil eller Page Up/Down

Flyttar fokus till nästa/föregående bild.

+Shift+PageDown

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Shift+PageUp

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

+Shift+End

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

+Shift+Home

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Retur

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Stötta oss!