Page

Sets page orientation, page margins, background and other layout options.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Page - Page Properties


Ändra bakgrundsfyllning

Här kan du definiera sidlayout för ensidiga och flersidiga dokument, samt numrerings- och pappersformat.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

tip

To change the background of all of the pages in the active file, select a background, click OK and click Yes in the Page Properties dialog.


Stötta oss!