Modify Layer

Changes the properties of the selected layer.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Visa - Nivå i en teckning, högerklicka på fliken för en nivå och välj sedan Ändra nivå.

Välj Format - Nivå i nivåvy (endast LibreOffice Draw).


Name

Enter a name for the selected layer.

Symbolen Info

You can only change the name of a layer you created.


Properties

Sets the properties of the selected layer.

Visible

Shows or hides the contents of the selected layer.

Printable

Prints the contents of the selected layer.

Protected

Locks the contents of the selected layer, so that they cannot be edited.

Rename Layer

Renames the active layer. You can only change the name of a layer you created.

Please support us!